Loading...

Министър Караниколов откри конференция посветена на Европейски ден на потребителя

Министър Караниколов откри конференция посветена на Европейски ден на потребителя

Българското председателство на Съвета на ЕС ще положи необходимите усилия за изграждането на Цифровия единен пазар по двете ключови за него законодателни предложения в областта на договорното потребителско право, а именно Директива за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и предложение за Директива на договорите за продажба на стоки. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на конференция, посветена на Европейския ден на потребителя “Цифровата икономика-Каква е сделката за потребителите?“, организирана от Европейския икономически и социален съвет, както и Сдружение „Активни потребители“. По време на конференцията се разискваха актуални въпроси и теми, свързани с цифровата икономиката и най-вече нейното влияние върху потребителите.

Министър Караниколов подчерта, че двете законодателни предложения са заложени като един от най-важните приоритети на Българското председателство и имат за цел премахване на основните пречки, свързани с договорното право, затрудняващи трансграничната търговия между потребители и търговци. „Вярвам, че приемането на предложенията ще допринесе за увеличаване на доверието на потребителите чрез установяване на единни, ясни и хармонизирани правила за предоставяне на цифрово съдържание и за продажбата на стоки на европейския пазар“, поясни Караниколов. Той допълни, че с тяхното приемане ще се подпомогне укрепването на доверието в цифровата икономика в рамките на целия Европейски съюз и ще способства значително за икономическия растеж, и за по-доброто функциониране на Вътрешния пазар.

Икономическият министър заяви, че Българското председателство ще даде приоритет на работата по законодателен пакет „Нова сделка за потребителите“, която ще работи в посока постигане на стабилна и модерна правна рамка, адаптирана към новите пазарни развития, осигуряваща високо ниво на защита на потребителите и целяща подобряване на правоприлагането в областта на защитата на потребителите, в това число и на цифровите им права.

„Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите работят усилено за гарантиране правата на потребителите, повишаване на тяхната информираност и защита на икономически интереси и в дигиталния свят“, изтъкна Караниколов. Той посочи, че тенденцията е да расте броят на хората, които се обръщат към институцията, като за година те надхвърлят 20 000.

Споделете