Loading...

Министър Караниколов откри Конференция за младежкото предприемачество в Европа

Министър Караниколов откри Конференция за младежкото предприемачество в Европа

Основно предизвикателство за Европа е създаването на условия, в които да има повече предприемачи, тъй като благодарение на тях се създават нови предприятия, нови работни места, развиват се нови умения и пазари. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който откри Конференция за младежко предприемачество под наслов “Следвай идеите си – стани предприемач”, организирана от Министерство на икономиката и Генерална дирекция „Растеж“ към Европейската комисия.

Конференцията беше посветена на образованието по предприемачество, както и възможностите и перспективите за генериране на нови идеи и реализация на младите хора в Европа. Представени бяха най-успешните европейски програми, инструменти и добри практики за насърчаване и подкрепа, както и предизвикателствата пред младите предприемачи в Европейския съюз.

По време на трите работни сесии участниците обсъдиха административното и информационно подпомагане за създаване на нови фирми, нуждата от улесняване прехвърлянето и заздравяване на предприятия, застрашени от фалит, както и подкрепяща роля на предприемаческите организации, бизнес ангелите и фондовете за рисков капитал, като неразделна част от предприемаческата екосистема.

Министърът на икономиката изтъкна, че един от приоритетите на Българското председателство е развитието на предприемачеството сред младите хора, тъй като има решаваща роля за поддържането на иновационни и конкурентоспособни икономики. Той разгледа и няколко основни насоки, в които е нужно да се продължи работа в бъдещите политики за подкрепа на младежкото предприемачество. Една, от който е “Неуспехът” като начин за трупане на опит.

„Повече от 40% от младежите в Европейския съюз предпочитат да са самостоятелно заети, отколкото да са наети като служители. Въпреки това през 2016 г. само 4,1 % от тях успяват, а това е една трета от дела на всички самонаети на възраст между 15-64 години“,

заяви министър Караниколов.

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов допълни, че през последните пет години в България са създадени около 2000 стартъпа. Чрез мерките, които предприема държавата, се очаква през 2018 г. това число да нарасне двойно. От компаниите, в които са инвестирали инвестиционни фондове, повече от половината все още съществуват, а около 40% са получили последващо финансиране.

„В момента в България има около 10 активни инвестиционни фонда и се очакват през 2018 г. да бъдат създадени още 5, които да инвестират в компании в различен стадий на развитие“,

заяви Борисов. Той посочи, че насърчаването на стартъпите в Европейския съюз подпомага младите таланти, а подкрепата за тях гарантира създаване на високи нива на добавена стойност.

Участие в Конференцията взеха евродепутатът и член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите Ева Майдел и Славомир Токарски, директор „Иновации и промишленост“ в Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия“ на Европейската комисия. В програмата са включени над 27 български и чуждестранни лектори, които представиха най-актуалните данни, програми и инициативи.

Свързана медия

Споделете