Loading...

Министър Караниколов подписа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Министър Караниколов подписа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Министър Караниколов подписа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход /ЗАРИДСНПНП/. Отразени са постъпилите бележки, внeсен е в Министерски съвет и предстои разглеждането му. Икономическият министър благодари на заинтересованите страни взели участие в процеса по обществено обсъждане на проекта.

След приемането и обнародването на ЗИД ще се изготвят и съответните промени в Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Споделете