Loading...

Министър Караниколов: Предложените нормативни промени за пресичане на злоупотреби при продажба на течни горива ще генерират приходи, които може да използваме за инфраструктурни проекти с икономическо значение

Министър Караниколов: Предложените нормативни промени за пресичане на злоупотреби при продажба на течни горива ще генерират приходи, които може да използваме за инфраструктурни проекти с икономическо значение

„Предложените нормативни промени от Министерството на икономиката и Министерството на финансите за пресичане на злоупотреби при продажба на течни горива ще генерират приходи, които може да използваме за решаването на редица инфраструктурни проекти, имащи икономическо значение за развитието на даден регион“. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов на поставен въпрос за изграждането на транспортна инфраструктурата от представители на работодателските организации в гр. Кърджали. Министър Караниколов бе на работно посещение в гр. Кърдажли, по покана на областния управител Никола Чанев. В дискусията се включи и заместник-председателят на Народното събрание Цвета Караянчева.

Възможностите за обособяване на Индустриална зона Кърджали и икономическите ползи от това за региона бяха една от темите, които обсъдиха икономическият министър и областният управител на Кърджали Никола Чанев.

По време на срещата бяха повдигнати и други ключови за икономическото развитие на област Кърджали въпроси. Стана ясно, че предстои откриване на регионално звено на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (ИАНМСП), както и че ще се обмислят варианти за откриване на подзвено към регионалния офис в Пловдив на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Агенцията е държавна структура, която насърчава бизнеса от най-ранната фаза на неговото развитие, чрез различни мерки като обучения, семинари и конференции. Впоследствие ИАНМСП картотекира и следи развитието на малките и средните предприятия като подкрепя представянето им на външните пазари, чрез финансиране на участието им в търговски мисии, международни панаири и изложения, както и чрез директно организиране на работни срещи с техни бизнес партньори от други държави. Към момента Агенцията има 6 регионални звена.

От началото на изпълнението на ОПИК в област Кърджали са подадени 65 проекта за 40 331 851,31 лв. безвъзмездно финансиране. От тях са одобрени 8 проекта за 4 408 742, 88 лв. Одобрените проекти са за закупуване на ново производствено оборудване.

След срещата министър Караниколов посети едно от водещите предприятия в града – машиностроителния завод „Пневматика Серта“ АД и направи оглед на терени за изграждане на индустриална зона в Кърджали.

Споделете