Loading...

Министър Караниколов представи пред Комисията по външна търговия в Европейския парламент приоритетите в областта на общата търговска политика

Министър Караниколов представи пред Комисията по външна търговия в Европейския парламент приоритетите в областта на общата търговска политика

Министърът на икономиката Емил Караниколов представи пред Комисията по международна търговия /INTA/ в Европейския парламент в Брюксел приоритетите на Българското председателство в областта на общата търговска политика. Министър Караниколов изтъкна, че Търговската политика е основно свързана с повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, тъй като тя допринася за икономическия растеж и създаването на нови работни места, като това е и основната причина за нейното приоритизиране в рамките на Председателството.

Икономическият министър посочи още, че Българското председателство ще залага на укрепването на доверието в Световната търговска организация /СТО/ и утвърждаването на многостранната търговска система. Караниколов акцентира върху запазване на водещата роля на ЕС в многостранните и плурилатералните договорености в областта на инвестициите и търговията със стоки и услуги, както и започване на преговори в области като електронната търговия, преноса на данни и дигиталните услуги.

Министърът на икономиката открои и преговорите за сключване на споразумения за свободна търговия с приоритетни трети страни и региони, като водещи ще бъдат поставени ускоряването на процеса за подписване на споразумение с Япония, политическото приключване на преговорите със страните от Меркосур, както и постигане на напредък в двустранните преговори със страните от АСЕАН /Асоциацията на страните от Югоизточна Азия/. По думите му приоритетни ще бъдат и въпросите, свързани с преките чуждестранни инвестиции и инструмента за международни обществени поръчки. Министър Караниколов обясни, че по отношение наблюдението на преките чуждестранни инвестиции в ЕС, специално внимание ще бъде отделено на обсъжданията на техническо равнище на новия проект на регламент за създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в ЕС.

Караниколов изтъкна, че ще се работи и върху контрола на търговията на изделия с двойна употреба и постигане на съгласие по предложението за регламент за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделията с двойна употреба.

Свързана медия

Споделете