Loading...

Министър Караниколов се срещна с италиански предприемачи, готови да инвестират у нас

Министър Караниколов се срещна с италиански предприемачи, готови да инвестират у нас

Министърът на икономиката Емил Караниколов се срещна с италиански фирми готови да инвестират у нас. От българска страна присъстваха Н.ПР. Марин Райков, търговско-икономическият ни съветник в Рим Андрияна Колева, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, както и експерти от Министрество на икономиката. Италианската страна бе представена от предприемачи и фирми, които работят в областта на военната индустрия, енергетиката, автомобилостроенето, производството на медицинска техника, консултантски услуги и др.

В рамките на срещата министър Караниколов запозна италианските предприемачи с възможностите за инвестиции в България, като акцентира на ниските данъчни и оперативни разходи, насърчителните мерки за големи проекти и действията за намаляване на административната тежест. Той подчерта, че отдава приоритетно значение на разширяването и задълбочаването на добрите търговско-икономически отношения с Италия, тъй като тя традиционно е един от нашите стратегически и високо ценени търговско-икономически партньори. „Усилията на правителството в сферата на икономиката са насочени към икономически растеж, намаляване на административната тежест за бизнеса и привличане на нови инвестиции, чрез подкрепа за развитието на Индустриалните зони“, каза той.

Министър Караниколов изтъкна, че в началото на тази година са приети два важни закона, които вече са в сила. „Това са Законът срещу корупцията, който е съобразен с всички европейски директиви и е направен с цел да защити инвеститорите, както и Законът за концесиите, който обединява публично-частното партньорство и създава условия за сформирането на съвместни дружества между българската държава и потенциални инвеститори“, каза той.

Икономическият министър очерта няколко основни приоритета, за които работи Министерство на икономиката. Сред тях, освен облекчаването на административната тежест и развитието на Индустриални зони, са повишаване на конкурентоспособността на българската икономика чрез провеждане на политика в подкрепа на малките и средните предприятия, засилен и ефективен следприватизационен и следконцесионен контрол и подкрепа за реализирането на всички мерки от Стратегията за развитие на капиталовия пазар.

Министър Караниколов изтъкна пред италианските фирми, че предлаганите от България насърчителни мерки са конкурентни на тези, от които инвеститорите могат да се възползват в държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и дават възможност за приоритетно разглеждане на България като инвестиционна дестинация от потенциалните инвеститори.

Италианските предприемачи благодариха за предоставената информация и изразиха увереност, че в най-скоро време очакват разширяване на сътрудничеството и установяване на нови партньорски връзки между бизнесмени от двете страни.

Споделете