Loading...

Министър Караниколов се срещна с председателя на Комисията по международна търговия на Европейския парламент

Министър Караниколов се срещна с председателя на Комисията по международна търговия на Европейския парламент

Министърът на икономиката Емил Караниколов проведе среща с Бернд Ланге, председател на Комисията по международна търговия на Европейски парламент, с когото обсъдиха сътрудничество с Европейския парламент по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.

Министър Караниколов посочи, че приоритетите в областта на общата търговска политика ще бъдат представени в края на януари 2018 г. пред Комисията на ЕП по международна търговия, като това е добра възможност за обратна връзка с европейските депутати по основните досиета в дневния ред на ЕС.

По думите му основните приоритети в търговската област са свързани с укрепване на доверието в Световната търговска организация (СТО) и утвърждаване на многостранната търговска система, както и многостранни и плурилатерални договорености в областта на инвестициите и търговията със стоки и услуги. Министърът на икономиката допълни, че приоритет ще бъде и запазване на водещата роля на ЕС при преговори за сключване на споразумения за свободна търговия (ССТ) с приоритетни трети страни и региони, наблюдение на преките чуждестранни инвестиции в ЕС и контрол на износа на изделия с двойна употреба

Министър Караниколов представи предстоящите събития в търговската област, свързани с българското председателство на Съвета 2018 и покани г-н Бернд Ланге в неформалното заседание на министрите, отговорни за търговията, което ще се проведе в София в периода 26-27 февруари 2018 г. Ланге благодари за поканата и каза, от своя страна, че ще бъде щастлив да посети София.

Министър Караниколов се срещна и с Андреас Шваб, координатор на ЕНП в IMCO, докладчик по ключови досиета, за които отговаря Министерство на икономиката. Двамата обсъдиха бъдещето политическо сътрудничество между Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент в областта на вътрешния пазар. Икономическият министър изтъкна приоритетността на конкурентоспособността в проекто-програмата на българското председателството и отбеляза, че ще се работи по оставащите законодателни предложения по Стратегията за Цифровия единен пазар и Стратегията за Единния пазар.

От своя страна г-н Шваб отбеляза важността от преодоляване на пречките пред вътрешния пазар. Според него премахването на различията между държавите членки ще допринесе за повишаване на стандарта на живот, в това число за доближаване стандарта на българите до средния за ЕС.

Свързана медия

Споделете