Loading...

Mинистър Караниколов се срещна с председателя на Конфиндустрия България Мария Луиза Мерони

Mинистър Караниколов се срещна с председателя на Конфиндустрия България Мария Луиза Мерони

Министърът на икономиката Емил Караниколов сe срещна с председателя на Асоциацията на италианските предприемачи в България Мария Луиза Мерони. На срещата присъстваха още и зам.-председателите Пламен Дилков и Джузепе Де Франческо, отговарящи за образованието и човешките ресурси в Конфиндустрията.

По време на разговора министър Караниколов обсъди въпроси, свързани с дуалното обучение, набирането на квалифицирана работна ръка и т. нар. „синя карта“. Той запозна участниците с анализ, който се обсъжда с Българска академия на науките (БАН) и който ще съдържа информация за следващите 5 г. – каква работна сила ще е необходима на бизнеса. „Целта е проучването да бъде предоставено на училищата и университетите, за да могат те да променят тяхната образователна програма и тя да е насочена към необходимостта й да отговаря на изискванията на бизнеса“, каза още икономическият министър. Той подчерта, че усилията ни са насочени към намаляване на административната тежест и осигуряване на благоприятна и предвидима бизнес среда. Министър Караниколов каза още, че решаването на проблемите на бизнеса е важно и увери, че Министерството на икономиката ще продължи да работи все така целенасочено за една по-конкурентоспособна и ефективна икономика.

В рамките на срещата бяха обсъдени и начините за кандидатстване по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Основният фокус на разговорите беше съсредоточен върху малките и средните предприятия, които са основен източник на растеж и създаване на нови работни места като подкрепата за големи предприятия през програмен период 2014-2020.

От своя страна Мария Луиза Мерони предложи на следващото заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж да бъде обсъдено членството на Конфидустрия България в него.

Споделете