Loading...

Министър Караниколов се срещна с ръководството на компанията DP World

Министър Караниколов се срещна с ръководството на компанията DP World

Министърът на икономиката Емил Караниколов се срещна с ръководството на DP World за Европа и Русия. На срещата икономическият министър изтъкна стратегическото място на България като транзитен център между пазарите на ЕС, Близкия Изток, Северна Африка, Русия и страните от ОНД. Министър Караниколов отбеляза, че българската държава инвестира много в развитието на модерна и адекватна транспортна и логистична инфраструктура и припомни, че през страната преминават важни транспортни коридори и разполагаме с две пристанища на Черно море – Варна и Бургас. Той акцентира пред ръководството на компанията да обърнат внимание и на индустриалните зони и пристанищата по р. Дунав, където има сериозен потенциал.

Министър Караниколов представи на преговарящите стимулите, които българското правителство предоставя за инвестиции: ускорени административни услуги, възможност за придобиване на имоти държавна или общинска собственост при преференциални условия (както за продажба, така и за право на строеж и дългосрочен наем), финансова подкрепа за изграждането на необходимата инфраструктура и за обучение на персонал, частично възстановяване на направените задължителни осигурителни вноски и др. Министърът подчерта, че в България оперативни разходи все още са най-ниски, сравнено с останалите страни от ЕС.

Главният изпълнителен директор на DP World Рашид Абдула оцени високо показаната подкрепа, като отбеляза, че след като се запознае с наличните операции и капацитета на пазара ще има по-ясна картина за възможностите в страната. Направена бе и презентация на развитието на компанията през годините и дейностите, с които е ангажирана. Компанията DP World има ключова роля за осъществяването на световната търговия и е неразделна част от веригата на доставките. DP World управлява множество свързани бизнеси – от морски и вътрешни терминали, морски услуги, логистика и спомагателни услуги до технологични решения за търговия. Компанията притежава портфолио от 78 опериращи морски и вътрешни терминали, подкрепени от над 50 свързани дейности в 40 страни на 6 континента, със значително присъствие както на бързоразвиващи се, така и на зрели пазари. DP World използва различни форми за собственост и сътрудничество – 100% собственост, сътрудничество с местен партньор, правителството или местна структура и др. В тази връзка, г-н Абдула отбеляза, че компанията може да бъде гъвкава и да използва най-подходящата форма на сътрудничество, в зависимост от местното законодателство.

На срещата присъстваха Рашид Абдула – Главен изпълнителен директор и управляващ директор на DP World Великобритания за Европа и Русия, Мобола Ике – мениджър „Бизнес развитие“ на DP World за Европа и Русия, Козмин Карстеа – управляващ директор на DP World-Констанца и др.

Свързана медия

Споделете