Loading...

Министър Караниколов: Ще насърчаваме предприемачество, основано на цифрови технологии и иновации

Министър Караниколов: Ще насърчаваме предприемачество, основано на цифрови технологии и иновации

Министър Караниколов обсъди възможностите за по-активно сътрудничество в провеждането на политики за насърчаване на малките и средни предприятия /МСП/, на среща с г-жа Улрике Рабмер-Колер, Президент на Европейската организация на занаятите, малките и средните предприятия /UEAPME/. Основната задача на организацията е да подкрепя МСП, като в нея членуват 12млн. фирми с над 55млн. служители. Двамата се обединиха около мнението, че МСП са много важен фактор за растеж, създаване на заетост и благосъстояние в ЕС.

Министър Караниколов заяви, че един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, който касае и МСП, е насърчаване на предприемачеството, основано на цифрови технологии и иновации, и постигане на напредък по прилагането на Инициативата за стартиращи и разрастващи се предприятия. По думите му специален акцент ще бъде поставен и върху развитие на алтернативни източници на финансиране и подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия при спазване на принципа „Мисли първо за малките“. Г-жа Улрике Рабмер-Колер изтъкна, че е важна-подкрепата на традиционните малки и средни предприятия, които по време на кризата са създали над 80% от работните места в Съюза.

По време на срещата министър Караниколов и президентът на UEAPME обсъдиха регулаторната тежест на европейско, национално регионално и местно равнище, която продължава да бъде основна пречка пред МСП. Г-жа Рамбер-Колер посочи проучване, според което малките и средни компании са 10 пъти по-потърпевши от бюрократични пречки спрямо големите предприятия в ЕС.

Бе разискван и въпросът за по-лесен достъп до финансиране и до квалифицирани работници от страна на МСП. Министърът Караниколов и г-жа Рамбер-Колер бяха категорични, че дуалното обучение и инвестирането на бизнеса в собствени кадри е един от начините за справяне с проблема. На срещата бе обсъден и потенциалът в процеса на дигитализация за МСП.

Споделете