Loading...

Министър Караниколов ще открие конференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж”

Министърът на икономиката Емил Караниколов, ще открие конференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж”. Събитието е под патронажа на Министерство на икономиката и е в календара на Българско председателство на Съвета на Европейския съюз.

Приветствено слово ще отправи Ерик Мамер, директор на дирекция „Конкурентоспособност и Европейски семестър“ към Европейската комисия, а презентатори в събитието ще бъдат Генералните директори на европейските браншови организации – Европейския съвет по химическа промишленост (CEFIC), Европейската асоциация по стомана (Eurofer), Европейската асоциация на цветни метали (Eurometaux) и Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори (IFIEC).

Темите на конференцията са посветени на политиките на ЕС и приоритетите на българското председателство, които оказват влияние върху конкурентоспособността на индустрията, като цифровата икономика, високотехнологичните процеси и вериги на стойността, кръговата икономика, инвестициите в нови продукти и устойчивото развитие.

Водещи български компании ще представят върхови постижения и най-добри практики при производството на черни, цветни метали и химически продукти. Конференцията ще завърши със заключителен документ, който ще бъде представен като база за дискусиите по индустриалната политика на ЕС на министрите на икономиката от държавите-членки на ЕС по време на Неформалния съвет по конкурентоспособност.

Организатори на конференцията са Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата промишленост и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

Събитието ще се проведе на 31 януари 2018 г. от 14.00 ч. в зала София-1 на хотел „Маринела“, гр. София.

Колеги, заповядайте!

Споделете