Loading...

Министър Караниколов ще открие предприемаческа Конференция “Следвай идеите си – стани предприемач”

Конференцията за младежко предприемачество “Следвай идеите си – стани предприемач”, ще бъде посветена на темата за младежкото предприемачество, обучението и образованието по предприемачество, както и възможностите и перспективите за генериране на нови идеи и реализация на младите хора в Европа. Събитието ще се проведе на 6 март 2018 г. от 08.30 ч. в Националния дворец на културата и ще бъде открито от министърът на икономиката Емил Караниколов.

Програмата на конференцията се състои от три основни панела, в които ще бъдат разгледани състоянието и ролята на предприемаческото образование и предприемаческата екосистема в Европа. Ще бъдат представени най-успешните европейски програми, инструменти и добри практики за насърчаване и подкрепа на младежкото предприемачество, също така опита и предизвикателствата пред младите предприемачи в Европейския съюз.

В програмата са включени над 25 български и чуждестранни лектора, които ще представят най-актуалните данни, програми и инициативи. Участие в конференцията са потвърдили представители от Европейската комисия- Генерални дирекции „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, „Образование, младеж, спорт и култура“, европейски представителни организации за младежко предприемачество – „YES“, „Jeune“, „Moovjee“, „Reseau Entreprendre“, образователни институции и обучителни организации от цяла Европа, „Асоциация на старт-ъпите в България“, Junior Achievement, LAUNCHub Venture, GEM Bulgaria.

Споделете