Loading...

Министър Караниколов: Ще работим за цялостна и дългосрочна стратегия на Европейския съюз за индустрията

Министър Караниколов: Ще работим за цялостна и дългосрочна стратегия на Европейския съюз за индустрията

За да отговорим на глобалните икономически процеси и предизвикателства, и да запазим конкурентоспособността на Европа е необходима обща индустриална политика с по-тясна координация на политиките, включително тези на национално ниво. Ще работим за това да се отдаде специално внимание на малките, стартиращите, разрастващите се и средните предприятия в усилията за постигане на цялостна и дългосрочна индустриална стратегия на ЕС. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който представи пред Комисията по индустрия, научни изследвания и енергетика /ITRE/ в Европейския парламент приоритетите на Българското председателство в областта.

Министър Караниколов посочи, че повишаването на конкурентоспособността на Европа в глобален и дигитален аспект е от първостепенна важност за Европейския съюз, както и стимулирането на иновациите като фактор за устойчив растеж и повишаване добавената стойност в икономиката. По думите му развитието на икономическите сектори с високо ниво на знание ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на Европа. „Специален акцент трябва да се постави на насърчаването на иновациите, както и на инвестициите в развитие на човешкия капитал, за да запазим талантите и иноваторите в Европа“, допълни той.

Министърът на икономиката изтъкна, че развитието на цифровите технологии притежава висок потенциал и е значим фактор в подкрепа на европейската конкурентоспособност. Караниколов заяви още, че привличането на високотехнологични инвестиции, развитието на дигитални иновации и перспективни методи на производство ще утвърдят Европейския съюз като глобален лидер. „Дигитализацията трябва да обхване колкото се може повече сектори на икономиката. В тази насока в Европа е важно развитието на дигитални платформи и хъбове и комплексни инициативи като „Индустрия 4.0“, каза икономическият министър.

По-рано днес в Брюксел, пред Комисията по вътрешен пазар и защитата на потребителите/IMCO/, министър Караниколов посочи, че ще бъде продължена и работата по финализиране на отделните инициативи по Стратегиите за Цифровия единен пазар и за Единния пазар на ЕС. „Искам да отбележа важността, която отдаваме за подобряване функционирането на вътрешния пазар на услуги, предвид икономическата и политическата важност на сектора на услугите за целия Европейски съюз, подчерта Караниколов. Той допълни, че като сектор, отговарящ за много голям дял от брутния вътрешен продукт, а и от заетостта в целия Европейски съюз и в отделните региони, ще бъде дадено приоритетно значение на предложенията от пакета за услугите.

Споделете