Loading...

Министър Караниколов: Световната търговска организация е силен инструмент за съдействие на икономическия растеж и за създаване на работни места

Министър Караниколов: Световната търговска организация е силен инструмент за съдействие на икономическия растеж и за създаване на работни места

Министърът на икономиката договори българо-аржентински бизнес форум на среща с вицеканцлера по външна търговия

Световната търговска организация е силен инструмент за съдействие на икономическия растеж, за създаването на работни места и за процеса на развитие, както и за намаляване на бедността и на неравенството. Ето защо е важно да запазим и укрепим централната роля на СТО в многостранната търговска система. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов в изказването си пред делегатите на 11-та Министерска конференция на Световната търговска организация /СТО/, която се провежда в Буенос Айрес, Аржентина. В дневния ред на Конференцията влизат въпроси свързани с риболовните субсидии, интернет търговията и др.

Министър Караниколов посочи, че страната ни е готова да участва в постигането на положителни резултати в прилагането на Целта на ООН за устойчиво развитие по отношение на субсидиите в рибарството и в договарянето на постоянно решение по обществените запаси за продоволствена сигурност. „Считаме обаче, че за осъществяването на балансирани резултати в полза на всички страни е необходимо да бъде постигнат напредък по вътрешната подкрепа в селското стопанство и по увеличаване на прозрачността по експортните ограничения и забрани, отнасящи се до селскостопанските продукти“, каза още той.

По думите му това, че осем предложения по електронната търговия са представени за разглеждане на Министерската конференция доказва, че въпреки различията в подходите съществува общо признание, че темата изисква по-ефективен хоризонтален подход, който може да осигури цялостен анализ и да идентифицира областите, където могат да започнат преговори за създаване на общи правила. „Предложенията по вътрешното регулиране в услугите и по прозрачността в търговията със стоки в полза на малките и средните предприятия са примери как СТО може да стане по-ориентиран към бизнеса и да способства за интегрирането на голямото мнозинство икономически субекти в търговската система“, допълни той.

В рамките на посещението си в Буенос Айрес министър Караниколов проведе среща и с аржентинския вицеканцлер по външните работи и външна търговия г-н Даниел Раймонди, на която бе договорено организирането на българо-аржентински бизнес форум през следващата година. На срещата стана ясно още, че през първите девет месеца на 2017 г. двустранният стокообмен между България и Аржентина се увеличава с 191.7% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 58.340 млн. щ.д., а българският износ отбелязва ръст от 362.6%. Двамата обсъдиха и възможността за създаване на съвместна междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество, която да спомогне за разширяване на неизползвания търговския потенциал между двете държави. Г-н Раймонди изрази желанието на аржентинската страна за задълбочаване на икономическите отношения.

Свързана медия

Споделете