Loading...

Министър Караниколов: Целта ни е максимална защита на държавния интерес

Министър Караниколов: Целта ни е максимална защита на държавния интерес

Съветът на директорите на „Кинтекс“ е преразгледал търговският риск във взаимоотношенията си с „Емко“ заради отнетия лиценз и е сключил договор с “ВМЗ – Сопот”, това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на пресконференция.

Министър Караниколов посочи, че съветът на директорите на „Кинтекс“ е преразгледал търговския риск на взаимоотношенията с „Емко“ предвид отнетия лиценз и поради факта, че това може да доведе до неизпълнение на договорите с чуждестранни бенефициенти и би нарушило интереса на „Кинтекс“. „Неустойките, които „Кинтекс“ ще плати, са много по-големи от неустойките, които след това могат да бъдат претендирани към страната производител, която в случая е „Емко“, бе категоричен той. По думите му към момента не са изтекли сроковете за доставка на това оръжие, а за да го обезпечи, „Кинтекс“ незабавно е сключило договори с „ВМЗ“. „Кинтекс“ е защитил интереса на държавата, обезпечил е договорите, допълни той. Министър Караниколов посочи още, че никъде във външните договори с бенефициенти не е посочено кой трябва да е производител, а са дадени спецификации, на които трябва да отговарят съответните изделия. „Аз считам, че “ВМЗ Сопот” ще се справят и то доста добре и ще бъдат получени в срокове“, каза още министърът.

Караниколов заяви още, че „ВМЗ“ ще вземе пари като производител, „Кинтекс“ като посредник, а освен това държавата ще вземе и от двете дружества дивиденти и няма да бъда ощетена. Министърът на икономиката поясни, че не се говори за премахването на държавния посредник, а за премахването на посредниците, които стоят на входа и на изхода на държавните дружества – а именно тези, които продават материали за изработката на тези боеприпаси.

Относно лицензът за внос и износ на фирма „Емко“ Караниколов изтъкна, че той ще бъде възстановен, веднага щом в Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките бъдат получени становища от страна на служба „КОС“ и от служба „Пожарна безопасност“, че са отстранени всички нередности. „На 18 септември разглеждането на лиценза ще бъде включено като точка в дневния ред на Междуведомствения съвет“, допълни той. Държим на работниците в „Емко”, които са важна част от военно промишления комплекс и ако нередностите бъдат отстранени от ръководството на „Емко“, лицензът ще бъде възстановен”, изтъкна той. Министър Караниколов уточни, че до този момент е получено писмо от „Емко“ с приложени три констативни протокола от служба „КОС“, като в два от тях е отразена информация, че са отстранени нередности, но в третия има отново предписание за отстраняване на такива в срок от един месец.

Споделете