Loading...

Министър Караниколов: Цифровизацията е един от основните двигатели на иновациите за повишаване на европейската конкурентоспособност

Министър Караниколов: Цифровизацията е един от основните двигатели на иновациите за повишаване на европейската конкурентоспособност

Общата стратегия за индустриална политика трябва да подпомогне интензивното въвеждане на иновации в производството, цифровизация на индустрията, създаването на работни места и подобряването на достъпа до финансиране за предприятията. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на откриването на конференция „Иновации за конкурентоспособност. Базови индустрии – двигател за растеж“.

Той посочи, че Българското председателство ще продължи усилията за формулиране на общи дългосрочни и краткосрочни цели за развитие на европейската индустрия и приемане на Стратегия за обща индустриална политика на ЕС. Министър Караниколов подчерта, че председателството ще постави ударение върху процеса на доизграждане на Цифровия единен пазар с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, като се насърчи икономическия интерес и се разширят възможностите пред потребителите за целесъобразно ползване на интернет пространството.

Министърът на икономиката изтъкна, че е необходимо активното участие на всички заинтересовани страни в Европа, предприятията, публичните органи и гражданите, за да се постигне конкурентоспособност, устойчив растеж и заетост в процеса на цифрова трансформация.

„Цифровизацията е един от основните двигатели на иновациите за повишаване на европейската конкурентоспособност, запазване на стабилна научна и промишлена база, управление на прехода към интелигентна икономика на промишлеността и услугите и справяне със социалните предизвикателства“, подчерта министър Караниколов.

По думите му Европа е световен лидер в много отрасли, особено в производствените сектори с висока добавена стойност и в услугите с интензивно използване на знания, но са нужни големи усилия, за да се приспособи към предизвикателствата и да се гарантира, че европейската индустрия може да се придържа към други големи световни участници.

„Днес Европейският съюз е изправен пред необходимостта да инвестира в модернизацията на своята индустрия в цялостната верига на стойността, за да запази своята конкурентоспособна позиция и икономическо значение в световен мащаб“, добави Караниколов.

Събитието е под патронажа на Министерство на икономиката и е в календара на Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Организатори на конференцията са Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата промишленост и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

Присъстваха Ерик Мамер, директор на дирекция „Конкурентоспособност и Европейски семестър“ към Европейската комисия и генералните директори на европейските браншови организации – Европейския съвет по химическа промишленост (CEFIC), Европейската асоциация по стомана (Eurofer), Европейската асоциация на цветни метали (Eurometaux) и Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори (IFIEC).

Конференцията предхожда Пленарната сесия на заседанието на министрите отговарящи за конкурентоспособността, посветенa на индустрията. Тя ще разгледа бъдещето на европейската индустриална политика.

Две паралелни сесии на тема „Новите тенденции в индустриално развитие – цифровизация на индустрията и човешкия фактор в процеса на икономическо развитие“ и „Вериги на стойността и развитие на конкурентни предимства на европейската икономика“ ще обсъдят бъдеща цялостна и дългосрочна индустриална стратегия на ЕС с хоризонт до 2030 г.

Свързана медия

Споделете