Loading...

Министър Караниколов участва в „Да! На българската икономика“

Министър Караниколов участва в „Да! На българската икономика“

„Министерство на икономиката има разбирането, че образованието, научните изследвания и иновациите имат огромен потенциал да бъдат полезни на българското общество и да са движеща сила на неговото икономическо развитие“. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов по време на форума „Да! На българската икономика“, организиран от в. „Стандарт“ и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). На него присъстваха още и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, кметът на София Йорданка Фандъкова, депутати, представители на различни институции, синдикални организации, бизнеса и др.

По време на дискусията министър Караниколов заяви, че Министерството на икономиката подкрепя дуалната форма на обучение като плавен преход от обучение към работа, доказал успеха си в страни като Швейцария, Австрия и Германия. Той подчерта, че това е един от начините за осигуряване на подходящи кадри за бизнеса и решаване на проблемите на пазара на труда.

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов допълни, че Министерството на икономиката, Министерството на образованието и Министерството на труда и социалната политика работят съвместно по пилотен проект за дуалното обучение „Домино“. Той се изпълнява в партньорство с швейцарското правителство и в него са включени 16 професионални училища и 62 предприятия, които са получили към момента 425 кадри.

В рамките на форума заместник-министър Борисов запозна участниците и с друг проект на Министерството на икономиката – проектът “stARTs”. Той се провежда за четвърта поредна година и целта му е създаване на тренировъчни предприятия, получаване на знания за стартиране и управление на бизнес от ученици. През 2016 г. са създадени 5 тренировъчни предприятия и са обучени около 103 ученици. „Именно връзката между образованието и бизнеса може да ни гарантира създаването на по-висок продукт. Тук е редно да поставя и темата, която е свързана с дигитализацията на българската индустрия и работата по въвеждането на мерки, които са в изпълнение на концепцията за Индустрия 4.0“, каза зам.-министърът. И допълни, че някои от анализаторските агенции казват, че България се движи напред благодарение на ефикасност, но тя трябва да се движи и благодарение на иновативност, така че трябва да се предприемат мерки и в тази насока.

Министърът на икономиката Емил Караниколов увери участниците във форума, че Министерството на икономиката ще продължи да подкрепя проекти, свързани с образованието на младите хора у нас. „Качественото образование е от голямо значение и то е отговорност не само на една институция. От една страна, образованието е фактор, който определя качеството на живот и конкурентостта на икономиката. От друга страна, именно чрез качеството на своя продукт образователната система се конкурира на европейския пазар“, заключи министърът.

Споделете