Loading...

Министър Караниколов участва в откриването на българо-ирански бизнес форум

Министър Караниколов участва в откриването на българо-ирански бизнес форум

За българското правителство разширяването на търговско-икономическите връзки с Ислямска република Иран е важно и сме готови да окажем пълна подкрепа на иранските фирми, които желаят да инвестират в България. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който заедно с министъра на външните работи на Иран Мохаммад Джавад Зариф откри българо-ирански бизнес форум.

Министър Караниколов подчерта, че съществува широк потенциал за развитие на двустранните търговски връзки и призова българските фирми да се възползват ефективно от времето за двустранни срещи с иранските компании, като обсъдят възможностите за съвместна дейност. „Иранският пазар е втората по големина икономика в Близкия Изток. Настоящият форум дава отлична възможност да представите предимствата и качествата на вашите продукти и производствени технологии“, каза той.

Икономическият министър изтъкна, че България е отлична дестинация за правена на бизнес, а преките чуждестранни инвестиции нарастват с 37% спрямо предходната година. Той коментира още мерките за стимулиране на инвеститорите чрез Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), както и възможностите за участие на ирански фирми в българските индустриални зони чрез Национална компания „Индустриални зони“ (НКИЗ) и в първия научно-технологичен парк в България – „София Тех Парк“. „Търсим международни партньори за участие в проекта, който предоставя добри условия за иранските компании и институти, обмислящи разширяване на техните научно-изследователски и развойни центрове в Европа“, поясни той.

Министър Мохаммад Джавад Зариф от своя страна отправи покана към министър Емил Караниколов да посети Иран, начело на бизнес делегация.

Периодът януари – ноември 2017г. бележи намаление на българския износ с 19,4% спрямо същия период на 2016г., като възлиза на 56,0 млн.щ.д. и увеличение на вноса от Иран с 114,4% – възлизащ на 55,1 млн.щ.д.

Основна форма на търговско-икономическите отношения между България и Иран се явява стокообменът, който понастоящем след отчетените върхови нива през 2014 и 2015г., за 2016г. бележи спад от 66%, възлизайки на 102.8 млн.щ.д. От тях 75.2 млн.щ.д. е български износ за Иран, а вносът е на стойност 27.6 млн.щ.д. Износът за Иран бележи спад от 54% основно поради спирането на продажбите на фосфорни торове, които през 2015г. заемат 33% от износа ни за страната. Вносът от Иран през 2016г. регистрира увеличение от 77%, но впечатление прави, че подобно на износа, през 2016г.

Споделете