Loading...

Министър Караниколов участва в заседание на Съвета по Търговия в Брюксел

Министър Караниколов участва в заседание на Съвета по Търговия в Брюксел

Министърът на икономиката Емил Караниколов взе участие в заседанието на Съвета по външни работи /Търговия/, което се проведе днес в Брюксел. На Съвета бяха обсъдени въпроси свързани с подготовката за 11-та министерска конференция на Световната търговска организация /СТО/, търговските преговори на ЕС с Мексико и държавите от Меркосур, както и въпроси по прилагането на споразуменията на ЕС за свободна търговия.

На заседанието министър Караниколов посочи, че България подкрепя лидерската роля и проактивния подход на ЕК в процеса на подготовката на 11-та министерска конференция на СТО. В своето изказване той изтъкна, че българската страна счита, че е необходимо да се ускори темпото на работа в СТО по основните теми, по които има най голям напредък, като се работи за постигане на договорености на 11-та министерска конференция на по-широка основа, включваща не само обществените запаси за целите на продоволственото обезпечаване и субсидиите в рибарството, но и вътрешната подкрепа в селското стопанство. По думите му България е заинтересована от постигане на резултати и по вътрешното регулиране на услугите, електронната търговия и прозрачността за МСП. „Темата за развитието следва да остане централна в процеса на подготовка на 11-та министерска конференция, като страните членки следва приоритетно да продължат усилията за постигне на решения по предизвикателствата пред най-слабо развитите държави, каза още българският икономически министър на Форума.

Преди заседанието на Съвета министър Караниколов се срещна с Европейския комисар по търговия г-жа Сесилия Малмстрьом, с която обсъдиха сътрудничеството по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. Министър Караниколов представи основните приоритети и предизвикателства в търговската област, които са свързани с укрепване на доверието в Световната търговска организация (СТО) и утвърждаване на многостранната търговска система, както и многостранни и плурилатерални договорености в областта на инвестициите и търговията със стоки и услуги. Министърът на икономиката изтъкна, че приоритет ще бъде и запазване на водещата роля на ЕС при преговори за сключване на споразумения за свободна търговия (ССТ) с приоритетни трети страни и региони, наблюдение на преките чуждестранни инвестиции в ЕС и контрол на износа на изделия с двойна употреба.

Сесилия Малмстрьом от своя страна каза, че вярва в успешното председателство на страната ни и в подготовката на българските експерти.

Свързана медия

Споделете