Loading...

Министър Караниколов връчи грамота на 3 500-ия служител на американската компанията DXC Technology у нас

Министър Караниколов връчи грамота на 3 500-ия служител на американската компанията DXC Technology у нас

„През последните години българското правителство се ангажира да развива иновативни производства с висока добавена стойност, да запази привлекателността си като дестинация за ПЧИ, да подобри бизнес климата и да увеличи възможностите за технологично развитие“. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на церемонията по връчването на грамота на 3 500-ия служител на американската компанията DXC Technology. Той подчерта, че икономическата политика на България дава приоритет на разширяването на различни сектори, като информационни и комуникационни технологии, екологични технологии и иновации.

По негови думи в сектор Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) разполагаме с добри специалисти и един от приоритетите на правителството е да се привлекат повече инвестиции. „Средногодишният темп на нарастване на добавената стойност в сектора за последните 10 години е над 25%, като последните данни възлизат на 1,14 млрд. евро“, заяви министър Караниколов.

По време на церемонията икономическият министър припомни, че България притежава ключовите фактори, необходими за развитието на успешни бизнес и инвестиционни проекти. „Прилагаме едни от най-ниските данъчни ставки в ЕС: 10% корпоративен данък, 0% за реинвестирана печалба в общини с висока безработица, 10% данък върху личните доходи, 5% данък върху дивидентите“, допълни той.

В заключение министър Караниколов увери гостите, че българското правителство ще продължи да работи за поддържането на макроикономическа и фискална стабилност. „Те са наш първостепенен приоритет, като един от най-важните фактори за привлекателност на инвестиционната и бизнес среда“, изтъкна той.

Споделете