Loading...

Министър Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на стойност 2.052 млн. лв.

Министър Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на стойност 2.052 млн. лв.

Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А, издаден по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), на „Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД и „Фърст Кънстракшън“ ЕООД за инвестиционния проект „Диализен център Пазарджик“, който ще се реализира в гр. Пазарджик. Размерът на инвестицията възлиза на 2 052 000 лв., като във „Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД ще бъдат открити нови 23 работни места.

„Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД и „Фърст Кънстракшън“ ЕООД са изградили, оборудвали и експлоатират два диализни центъра на територията на България – Диализен център Пловдив, с капацитет за над 150 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и Диализен център Монтана с капацитет за 200 пациенти. Двата центъра са оборудвани с най-съвременните машини за хемодиализа и дейонизиране на водата.

Инвестиционният проект „Диализен център Пазарджик“ ще бъде осъществен съвместно от „Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД и „Фърст Кънстракшън“ ЕООД. Планираният размер на инвестициите в инфраструктура и оборудване възлиза на 2.052 млн. лв. Капацитетът на центъра ще бъде 25 диализни поста или 120 пациенти.

От началото на 2018 г. до момента са издадени сертификати на 27 проекта, на обща стойност 831.36 млн. лв., които ще разкрият 2441 нови работни места. Те са предимно в секторите: Производство, аутомотив, растителни и животински масла, нишесте и етилов алкохол и дървесни плочи, ИТ, здравеопазване и логистика. Към настоящия момент в процес на сертифициране са 54 проекта на обща стойност 1505 млн. лв. с потенциал да разкрият над 6530 нови работни места.

Свързана медия

Споделете