Loading...

Министър Караниколов взе участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Министър Караниколов взе участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Министърът на икономиката Емил Караниколов взе участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност, което се проведе на 18 юли 2017 г. в Талин, Естония. На заседанието бяха обсъдени необходимите действия за задълбочаване на интеграцията и по-доброто функциониране на Единния пазар в сферата на услугите.

На Съвета стана ясно още, че секторът на услугите е основният икономически двигател на ЕС, но единния пазар в тази област функционира под потенциала си, въпреки възможностите които предлага за инвестиции, иновации и развиване на бизнес. Прекалено усложнените административни изисквания, както и липсата на информация и електронен достъп до услуги, затрудняват фирмите да разширяват своята дейност в рамките на ЕС. По оценки на Европейската комисия, разходите на фирмите за извършване на трансгранична дейност са с 60% по-високи от тези, които извършват дейност само на национално ниво.

На заседанието държавите членки и представителите на институциите на ЕС изразиха готовност да активизират съвместните усилия за неговото укрепване, за да стане той по-видим за бизнеса и гражданите. Беше подчертана необходимостта от приоритетно реализиране на проекти, насочени към внедряване на цифрови технологии, системи и процеси, които безпроблемно се използват както на национално ниво, така и в трансграничен аспект и спестяват реално време и средства на бизнеса.

Министър Караниколов изрази подкрепа за бързото приемане на представените през 2017 г., в изпълнение на мерките от Стратегията за единния пазар и Стратегията за цифров единен пазар, законодателни инициативи в сферата на услугите и предвидените в тях инструменти, като Европейската е-карта за услугите и Единния цифров портал, чрез които да се осигури подобрен достъп до цифрова инфраструктура в рамките на ЕС.

Свързана медия

Споделете