Loading...

Министър Кирил Петков ще проведе среща-разговор с членовете на Надзорния съвет на ББР

Министър Кирил Петков ще проведе среща-разговор с членовете на Надзорния съвет на ББР

На 27 – ми май (четвъртък) от 10.30ч. министърът на икономиката Кирил Петков, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата в общото събрание на Българската банка за развитие (ББР) и с оглед осигуряване изпълнението на регламентирания в чл.3 от Закона за ББР основен ръководен принцип на прозрачност при осъществяване на дейността й, ще проведе среща-разговор с председателя и членовете на Надзорния съвет на банката.

Целта на срещата е предоставяне на информация от членовете на Надзорния съвет относно осъществяваните контролни функции върху дейността на Управителния съвет и дейността на ББР като цяло, с оглед осигуряване на законосъобразност и съответствие с приоритетите на правителството на Република България по отношение на малките и средните предприятия и тригодишната стратегия за дейността на банката в съответствие с националната икономическа политика. Ще бъде представена и информация относно посочените в чл.2, т.1 от Закона за ББР цели, сред които подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия чрез улесняване на достъпа им до финансиране.

Срещата-разговор ще бъде заснета и публично достъпна на следните линкове:

  1. на фейсбук страницата на министерството на икономиката на адрес – https://www.facebook.com/economicministrybg
  2. на youtube канала на министерството на икономиката на адрес – https://www.youtube.com/watch?v=8RBI4Cra0cA

Срещата ще се проведе поотделно с всеки от членовете на Надзорния съвет, както следва:

10:30 ч. – 11:00 ч. – г-н Митко Симеонов

11:00 ч. – 11:30 ч. – г-жа Велина Бурска

11:30 ч. – 12:00 ч. – г-н Стамен Янев

Споделете