Loading...

Министър Лукарски: България може да бъде надежден и перспективен партньор за швейцарския бизнес в Югоизточна Европа

Министър Лукарски: България може да бъде надежден и перспективен партньор за швейцарския бизнес в Югоизточна Европа

За нас е особено важно да уверим нашите швейцарски партньори, че България е надежден и перспективен партньор на швейцарския бизнес в Югоизточна Европа. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на бизнес форум, който се провежда днес в Цюрих организиран от посолството в Берн съвместно с economiesuisse и с участието на министър-председателя г-н Бойко Борисов и министрите на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова и на транспорта, информационните технологии и комуникациите г-н Ивайло Московски. Министър Лукарски допълни, че съществуват редица възможности за реализирането на проекти от взаимен интерес и че двустранните търговско-икономически отношения, макар и добри, са далеч от потенциала си.

Министър Лукарски посочи, че усилията на българското правителство са насочени към утвърждаването на България като конструктивен и заслужаващ доверие партньор. „Страната ни поддържа добри макроикономически и финансови показатели, които осигуряват определено ниво на стабилност за инвеститорите, насочили поглед към България“, заяви той. В допълнение страната ни разполага с предимства като благоприятна данъчна политика, конкурентни разходи за производство и инвестиционни стимули, предоставяни чрез Закона за насърчаване на инвестициите. Министър Лукарски подчерта, че индикатор за изградените добри перспективи и икономическо съживяване е и значителният ръст в износа ни, който за първите четири месеца на годината достига 12,7%.

Министър Лукарски допълни, че основен приоритет в работата на Министерство на икономиката е подобряване на бизнес средата, постигане на висока конкурентноспособност за българските фирми на международните пазари, особено малките и средните предприятия, както и привличане на инвестиции в сектори с висока добавена стойност. „Именно това са двигателите за българската икономика и за изграждането на устойчивия експортно-ориентиран модел, към който се стремим“, каза той.

Една от конкретните мерки за постигане на дефинираните цели по думите на министър Лукарски е изграждането на инфраструктура, която благоприятства развитието на високотехнологични производства. В тази насока приоритетно се изгражда проектът „София Тех Парк“, който осигурява платформа за интегриране на наука и бизнес, както и индустриалните зони, развивани от „Национална компания индустриални зони“, които вече успешно привличат големи чуджестранни инвеститори.

Определяща роля в повишаване конкурентноспособността на българската икономика и привличането на повече чуждестранни инвеститори по думите на министър Лукарски е и осигуряването на адекватна връзка между образователната система и бизнеса. „Идеята е да създаваме специалисти, които да отговарят на бизнес нуждите, а основният механизъм е въвеждането на дуалната система за професионално обучение“, посочи министър Лукарски. Швейцария е една от страните, използващи тази система на обучение, която поддържа и най-ниски нива на младежка безработица – 2,9%. Швейцарският опит ще бъде приложен в България за прилагането на дуалната система чрез осъществяването на пилотен проект с швейцарско финансиране в размер на 3,5 млн. франка.

На форума присъстваха над 100 представители на швейцарски и български фирми от различни сфери. Министър Лукарски посочи, че възможности за швейцарските и други чуждестранни инвеститори има в сектора на услугите (транспорт и логистика, информационни технологии, аутсорсинг и др.), индустрията (машиностроене, електроника и електротехника, химическа промишленост, земеделие), а също така и туризма, балнеологията и инвестициите в алтернативни енергийни източници. В рамките на събитието министър Лукарски проведе и двустранни срещи с швейцарски компании, които имат интерес да стъпят или да разширят присъствието си в България.

В рамките на посещението си министър Лукарски взе участие в срещи с вицепрезидента и федерален министър на икономиката, образованието и изследванията г-н Йохан Шнайдер-Аман, с министъра на икономиката на Кантон Цюрих г-н Маркус Кеги, с министъра на инфраструктурата на Кантон Цюрих г-н Ерст Щокер, както и с Федералния президент и федерален министър на правосъдието и полицията г-жа Симонета Сомаруга.

Споделете