Loading...

Министър Лукарски: БТПП са ценен партньор на бизнеса и правителството за постигане на икономически растеж

Министър Лукарски: БТПП са ценен партньор на бизнеса и правителството за постигане на икономически растеж

“Със своята 120-годишна история БТПП утвърди ключовата си роля в развитието на българския бизнес и се превърна в ценен партньор за българското правителство в усилията ни да позиционираме България като перспективна и конкурентна икономика.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на икономически форум по повод 120 години от създаването на Българската търговски-промишлена палата, който се проведе днес.

Министър Лукарски посочи, че родното производство има традиции и добро присъствие на редица външни пазари, но съществува потенциал то да бъде много по-осезаемо. По негови думи икономическата политика на правителството е насочена към създаване на условия, при които българските компании да реализират потенциала си както на родния, така и на международните пазари.

„Повишената конкурентноспособност и засилени пазарни позиции на българските производители ще бъдат усетени от всеки един от нас. Постигането им обаче е непрекъснат процес, в който еднакво важна роля играят бизнесът и правителството“, допълни министър Лукарски. Като ясна индикация за правилната посока на полаганите от правителството усилия той посочи увеличението от 3,5 пъти в инвестициите от началото на годината спрямо предходната, както и ръста от 12,8% в износа ни за първите четири месеца на годината. Той поясни, че особен потенциал за последващ ръст има на пазарите извън ЕС.

Лукарски заяви, че стабилизирането на българската икономика и преминаването й в режим на растеж изисква комплексен подход. Като някои от заложените приоритети за постигане на такъв растеж той посочи стимулиране развитието на високотехнологични производства, насърчаване на инвестициите в иновации, намаляване на регионалните диспропорции в икономическото развитие на страната ни, както и ефективното и прозрачно управление на европейските фондове.

Споделете