Loading...

Министър Лукарски даде старт на информационната кампания за първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Министър Лукарски даде старт на информационната кампания за първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Министърът на икономиката Божидар Лукарски даде старт на информационната кампания за първата отворена за кандидатстване процедура по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 днес в гр. Враца.

“Започвам кампанията от Враца, за да спазя ангажимента си да подпомогна икономиката на Северозападна България. Неслучайно по първата процедура има допълнително 5 точки специално за проектите, които са от този регион”, посочи министър Лукарски. “С много борба успяхме да извоюваме това от Европейската комисия, за да могат хората тук да усетят наистина подкрепа от европейското финансиране. Надяваме се проектите от тук да бъдат конкурентноспособни и наистина иновативни и да отговарят на изискванията”, добави той.

“За първи път ще има прозрачност и проектите ще се подават по електронен път, което е начин да се преборим с тъмните корупционни практики от предишни години, неяснотите и шмекеруванията от някои консултантски фирми”, категоричен бе министърът. Той подчерта, че след общественото обсъждане на насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите са направени достатъчно еластични, за да се избегнат възможностите консултантите да нагласят проектите, така че да печелят без оглед на тяхната ефективност. “Моят призив към всички фирми и бенефициенти, които ще кандидатстват е да не залагат прекомерно оптимистични бизнес планове, защото впоследствие при неизпълнение ще се получат корекции и финансови санкции”, предупреди министър Лукарски. Той добави, че критериите са направени така, че максимален брой бенефициенти да имат достъп до проектите и изрази задоволство, че има сериозен интерес към програмата.

Насоките за кандидатстване бяха представени от зам.-директорът на дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на икономиката Ивелина Пенева и експерти от дирекцията. На представянето присъства областният управител на Враца Малина Николова.

Целта на процедура “Подобряване на производствения капацитет в МСП” е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния им потенциал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% – за средни, и до 70% – за микро- и малки предприятия Безвъзмездното финансиране по процедурата заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 2.5 млн. лева за микро- и малки фирми и 5 млн. лева за средни.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: до 8 юли, до 8 септември, до 9 ноември. В рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност: нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги.

Кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от продажби за тези три години поне 175 хил. лева, малките – най-малко 750 хил. лева, а средните – минимум 3 млн. лв. Финансирането ще е за дейности за подобряване на производствените процеси във фирмите, нови или усъвършенствани продукти и услуги, разнообразяване на асортимента, внедряване на иновативни технологии.

По процедурата е предвидено електронно подаване на формуляра и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Придружаващите документи ще се подават и на хартия и електронен носител.

Информационната кампания по първата процедура ще продължи съгласно следния график:

Велико Търново – 12 май 2015 г. (вторник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.), в Голяма зала на Община Велико Търново

Варна – 14 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.), в Зала хотел “Черно море”

Бургас – 15 май 2015 г. (петък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.), в Бизнес инкубатор Бургас, ул. “Ал. Батенберг” № 28

Пловдив – 18 май 2015 г. (понеделник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.), в залата на Общински съвет

София – 21 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.), в Зала “Сердика”, хотел “Балкан” (Шератон)

Презентацията може да видите тук.

Споделете