Loading...

Министър Лукарски даде старт на програма „Модерният бизнес“ за технологично обновление на малки и средни предприятия

Министър Лукарски даде старт на програма „Модерният бизнес“ за технологично обновление на малки и средни предприятия

Приветствам програмата „Модерният бизнес“, която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия в България. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бе представена стартиращата програма „Модерният бизнес“. Тя е съвместна инициатива на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и „Майкрософт България“ и включва безплатно внедряване на услугите от пакета Office365, предоставящ т.нар. облачни услуги, специализирани ИТ обучения, както и бизнес обучения в посока подобряване на конкурентоспособността на предприятията с фокус върху бизнес планирането и дигиталния маркетинг.

„Стартирането на програмата „Модерният бизнес“ е в синхрон с приоритета на Министерство на икономиката за развитие на икономика на знанието, базирана на новите технологии и иновациите“ каза още Лукарски при представянето й. Министърът на икономиката изтъкна, че ИТ индустрията в България се отличава с висока добавена стойност и динамично развитие. По думите му бързото разпространение на мобилните комуникации отваря нови пазарни ниши и възможности за ИТ предприятията, което също така разширява обхвата на включване на информационните технологии в значими икономически области като здравеопазването, образованието, комуналните услуги, управлението на частния и публичен сектор и развитието на традиционните отрасли.

Лукарски бе категоричен, че предприемачите трябва да отделят време и усилия, за да оценят възможностите на информационните технологии, както и че трябва да се научат как ИКТ могат да доведат до разработване на нови бизнес продукти и услуги. “ИТ специалистите могат да помогнат за оптимизиране на бизнес процесите. Това е предизвикателството пред тях, да посочат на колегите си от бизнеса технологичните решения, чрез които продукцията им да създава по-голяма добавена стойност“, допълни той.

Министър Лукарски посочи, че българските фирми стават все по-технически грамотни, като цитира данни, според които 93% от предприятията използват компютри, а над 91% използват интернет. Ръст бележи и интернет търговията като се очаква тя да нарасне с 39.7% през периода 2015-2019. Той изложи и други данни, според които над 3,8 милиона са потребителите в страната ни на мобилен интернет, като България заема 7-ма позиция в Източна Европа по този показател. За сметка на това степента на приложение на облачните услуги в България е сравнително ниска, поради малкия пазар”, допълни министърът. „Поради бурното развитие на технологиите, българският малък и среден бизнес има нужда от подпомагане чрез подобни инициативи, за да отговори на предизвикателствата на глобалната икономика и търговия“, завърши той.

При представянето на Програмата “Модерният бизнес” изпълнителният директор на ИАНМСП Мариета Захариева обяви, че това се прави за първи път в България и е важно за фирмите. “Програмата е насочена към бизнеса, един от големите плюсове е, че ще правим срещи с фирми по региони, за да достигнат възможностите, които предлагаме, до повече места “, посочи тя.

Изпълнителният директор на „Майкрософт България“ г-н Петър Иванов изтъкна, че програмата е нещо, което се прави практически за българската икономика. „Облачните услуги, които осигуряваме са насочени към малките и средни предприятия/МСП/, които са гръбнакът на икономиката и допълнителната работа с тях ще доведе до ускоряването й“, допълни той.

МСП ще могат да заявят интерес към програмата чрез сайта на ИАНМСП или на www.moderenbiznes.bg до 30 юни 2016 година. На сайта те ще могат да оставят контактите си, за да получат персонализирано предложение спрямо нуждите си, както и да намерят списък с партньори, които работят по програмата.

Споделете