Loading...

Министър Лукарски: Икономическите отношения с Германия са наш приоритет

Министър Лукарски: Икономическите отношения с Германия са наш приоритет

„България отдава приоритетно значение на развитието на двустранните търговско-икономически отношения между България и Германия. Доказателство за значението на Германия като водещ външнотърговски партньор на България е непрекъснато увеличаващият се брой германски фирми, опериращи на българския пазар”. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски при откриването на 9-ата сесия на Българо-германския съвет за коопериране, която се проведе днес в Берлин. По думите на министъра, независимо от активните връзки, възможностите на България и Германия са значително по-големи и следва да обединим усилията си за още по-ефективно сътрудничество.

Министър Лукарски подчерта, че след постигането на споразумение за решения по казуса “Кльостерс-Цемеко”, благодарение на което са възстановени инвестиционните гаранции на федералното правителство за проекти в България, вече се отчита повишен интерес от страна на германски компании към България. Според него Съвета за коопериране трябва да се използва за привличане на нови инвестиции и участие на германски компании в проекти от национално и европейско значение. Той добави, че българската страна проявява явен и траен интерес към задълбочаване на връзките с германски партньори.

Съпредседателстващият Съвета от германска страна държавен секретар във Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия Уве Бекмайер изрази надежда, че Съветът ще допринесе България да стане още по-привлекателна дестинация за германските инвестиции. По думите му един ясен курс към реформи с помощта на структурните и кохезионните фондове може да помогне България да се утвърди като фактор на стабилност в региона. Той посочи още, че е голямо значението на България за европейските енергийни проекти. Подчертана бе и готовността на Германия да подпомогне страната ни по отношение на дуалното обучение, за да може младите специалисти да остават в родината си и да развиват българската икономика.

Посланикът на България в Германия Ради Найденов също изтъкна важността на споделянето на опита на Германия за дуалната форма на обучение, както и важната роля на германските инвеститори в подготовката на кадри. Той даде пример с обучените в Германия български инженери, които се връщат в страната ни, за да работят за българското предприятие на германската “Луфханза Техникс”.

По време на 9-та сесия бяха обсъдени теми в областта на енергийната ефективност, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, електронното управление, търговията и малките и средни предприятия, образованието и туризма.

Българската земеделска продукция да получава германски знак за качество, беше предложено по време на заседанието на работната група по земеделие и хранително-вкусова промишленост в рамките на Съвета. Решено беше да се създаде контактна група на тема “производителни кооперативи”. Германската страна заяви готовност да подпомогне обучението на българските фермери по отношение на кооперирането, както и за въвеждане на добри земеделски практики.

По отношение на туризма от германска страна бе отправена препоръка страната ни да засили популяризирането на тракийското наследство като привлекателен туристически продукт, както и възможностите за развитие на круизния туризъм. Договорено бе засилване на сътрудничеството по отношение на рекламата на нашите туристически продукти на германския пазар.

В областта на енергетиката беше дискутирана темата за подпомагането на дуалното обучение на технически кадри в отрасъла. Бяха потвърдени договореностите от заседанието на работната група по енергетика преди месец за сътрудничество и обмен на опит по подготовката на регулаторната политика в областта на енергетиката и по-специално либерализацията на пазара на природен газ.

В областта на Информационните и комуникационни технологии беше договорено сътрудничество при въвеждането на цифровия единен пазар и на електронно управление.

Образованието на специалисти чрез работа във фирми беше сред акцентите и на работната група по малки и средни предприятия. Беше обсъдено гарантирането на справедливо участие на български и германски предприятия от дребния и среден бизнес в търгове и конкурси. Беше отчетено, че след двегодишна пауза отново има интерес от сътрудничество и експорт от представители на МСП.

Предложение за Създаване на контактна точка в Министерство на транспорта за германски инвеститори в инфраструктурата беше лансирано в работната група по инфраструктура. Бе предложено също така използването на опита на “Дойче бан“ по отношение на работа с държавата. Представена беше концесионната програма на Министерство на транспорта, както и беше договорено партньорство в развитието на пристанищната инфраструктура.

Преди началото на пленарното заседание министър Лукарски присъства на подписването на Писмо за намерение между Българска банка за развитие и Кредитната банка за възстановяване KfW, свързано с подготовката на Договор за заем в размер на 100 млн. евро за финансиране на Националната програма за енергийна ефективност 2015-2016. От българска страна подпис положи Билян Балев, изпълнителен директор на Българска банка за развитие, а от немска Ингрид Хенгестер, член на Управителния съвет на KfW.

Споделете