Loading...

Министър Лукарски обсъжда мерки за насърчаване на заетостта на хора с нарушено зрение

Министър Лукарски обсъжда мерки за насърчаване на заетостта на хора с нарушено зрение

Министърът на икономиката Божидар Лукарски обсъди основните проблеми, които ограничават професионалната реализация и повишаването на заетостта на хората с нарушено зрение на среща с представители на Съюза на слепите в България (ССБ), която се проведе днес.

Основна тема на разговора бяха пропусканите възможности за участие на специализирани предприятия, осигуряващи заетост на хора с нарушено зрение в процедурите по обществени поръчки. Причина за това по думите на председателя на съюза г-н Асен Алтанов е практиката на редица възложители да заобикалят изискванията съгласно чл. 16г от Закона за обществените поръчки. Съгласно същите възложителите са длъжни да изберат за изпълнител специализирано предприятие, в случаите когато офертата отговаря на изискванията на възложителя по отношение на качество и цена. В практиката обаче конкретните продукти, които могат да бъдат изработени от такива специализирани предприятия не се обособяват в отделни позиции. Това обективно елиминира възможността им за участие.

Министър Лукарски изрази готовност да предприеме мерки за преодоляване на евентуални недостатъци в съществуващата регламентация.

По думите на г-н Донко Ангелов, управител на специализираното предприятие за производство на въздушни филтри за климатични и вентилационни инсталации „Успех филтър ССБ“ ЕООД в София осигуряването на достъп до обществените поръчки съгласно заложеното в закона ще допринесе за подобряване на пазарната реализация на продукцията от такива предприятия. Това е предпоставка и за разкриването на нови работни места за хора с увреждания на зрението. Към момента заетите в „Успех филтър“ служители с нарушено зрение са 30 от общо 50 човека персонал. В същото време само в столицата броят на хората с такива увреждания са 1 800.

Приложение за филтрите има в редица сфери като здравеопазване, транспорт, фармация и енергетика. Г-н Ангелов допълни, че произвежданите в предприятието филтри са конкурентноспособни по цена и по качество на останалите продукти на пазара, включително и на предлаганите от чуждестранни фирми. Това определя добри перспективи за развитие при условие, че се осигури достъп на предприятието до съответните обществени поръчки.

Споделете