Loading...

Министър Лукарски откри Българо-казахстанската търговска камара в Астана

Министър Лукарски откри Българо-казахстанската търговска камара в Астана

„Търговско-икономическите отношения между България и Казахстан са традиционно добри, но вярвам, че може да се направи още много.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на официалното откриване на Българо-казахстанската търговска камара (БКТК), което се проведе днес в Астана. На събитието присъстваха още заместник-ръководителят на външнотърговската палата на Националната палата на предприемачите на Казахстан Аян Еренов и посланикът на България в Казахстан Васил Петков.

„Надявам се, че принос за засилване на двустранното сътрудничество ще има занапред и новосъздадената Българо-казахстанска търговска камара“, посочи министър Лукарски. По негови думи Министерство на икономиката отдава голямо значение на отношенията на България с Казахстан. „В Астана имаме двама търговски представители и искам да ви уверя, че те ще продължат да съдействат на българските и казахските фирми, за да можем да осъществим по-интензивни бизнес контакти и увеличение на нашия стокообмен и инвестиции“, допълни той.

Министър Лукарски отбеляза, че ускореното икономическо развитие и нарасналата покупателна способност в Казахстан определят този пазар като високо перспективен. Той подчерта, че страната ни има потенциал да увеличи износа си за Казахстан на редица стоки и услуги като медикаменти, технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци, сглобяеми конструкции, помпи за течности, електрически акумулатори, мебели и дърводелски изделия, както и замразени и консервирани храни.

„Сега поставяме фундамент на нашето по-нататъшно сътрудничество, ние ще окажем съдействие“, заяви заместник-ръководителят на външнотърговската палата на Националната палата на предприемачите на Казахстан Аян Еренов по време на откриването. Посланикът на България в Казахстан Васил Петков от своя страна се ангажира дипломатическата мисия да съдейства на бизнеса и развитието на икономическите отношения.

В рамките на откриването председателят на БКТК Андриана Петкова и г-н Еренов подписаха меморандум за сътрудничество между двете камарите.

Сътрудничеството между България и Казахстан в областта на инвестициите беше друг основен фокус по време на посещението на водената от министър Лукарски делегация. Заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева и нейният колега зам.-министърът по инвестициите и развитието на Казахстан Ерлан Сагадиев обсъдиха насърчителните мерки за инвестиции на двете държави. На срещата бяха дискутирани и областите, към които има интерес. Това са хранително-вкусовата промишленост, козметичната и фармацевтичната индустрия. На срещата стана ясно, че през септември се предвижда организиране на бизнес срещи на наши и казахстански фирми и търговски организации за пряко договаряне.

По време на посещението си в Астана министър Лукарски взе участие и в Осмия икономически форум, който традиционно събира водещи икономисти от цял свят. В рамките на форума президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев предложи създаването на Евразийско икономическо пространство, чиято основна идея е да подобри нивото на интеграция между членовете и по-конкретно по отношение на търговията, транспорта и движението на ресурси.

През миналата 2014 г. външнотърговският стокообмен на България с Казахстан възлиза на почти 96 млн. долара, в т.ч. износ – 46 млн. долара и внос – 49,5 млн. долара. Спрямо 2013 г. стокообменът отбелязва намаление с 8.2 %, българският износ – нарастване с 2.6 %, а вносът – намаление с 16.4 %.

Водещи позиции в българския износ за Казахстан през 2014 г. заемат медикаментите с 33.7%, следвани от миялни машини с 11.3%, меса от едър рогат добитък – 8.6%, табла и пултове – 6.1%, меса от коне – 5.1%.

Водещи позиции във вноса в България от Казахстан през 2014 г. заемат нефтен газ с 84.7% и рафинирана мед и медни сплави в необработен вид с 15.1%.

Споделете