Loading...

Министър Лукарски подкрепи предложените от ЕК мерки за защита на европейския бизнес

Министър Лукарски подкрепи предложените от ЕК мерки за защита на европейския бизнес

Той се срещна и със зам.-председателя на ЕК Кристалина Георгиева, пред която заяви готовността на българското правителство да оправдае гласуваното доверие

Министърът на икономиката Божидар Лукарски подкрепи предложените от ЕК мерки за защита на европейския бизнес срещу нелоялна конкуренция на провелото се по-рано днес заседание на Съвета по Външни работи и търговия на ЕС в Брюксел.

“Потенциалът за икономически растеж е пряко обвързан с осигуряването на адекватни условия и равнопоставеност на икономическите субекти. Наличието на нелоялни конкурентни практики при вноса на стоки поставя сериозни предизвикателства пред европейските производители, а това е нещо, което не можем да пренебрегнем”, заяви министър Лукарски в рамките на проведеното заседание. Той подкрепи компромисното предложение за модернизиране на инструментите за търговска защита, което ще засили механизмите за коригиране на ценови изкривявания в резултат на дъмпинг и субсидиране от трети страни.

“Инструментите трябва да отговарят на икономическата реалност и най-вече да осигуряват баланс на интересите между производителите и потребителите в Съюза. На този етап ефективността на защитата и стабилността на системата не са оптимално гарантирани. Това се отразява особено сериозно на малките и средни предприятия”, допълни министър Лукарски.

Перспективите за икономически растеж в европейската общност бяха обсъдени от Съвета и в контекста на преговорите по Споразумението за трансатлантическо търговско и инвестиционно партньортство (ТТИП) между ЕС и САЩ. Министрите подкрепиха продължаването на преговорите по споразумението, което ще създаде нови възможности за бизнеса в общността.

Министър Лукарски определи засилването на диалога с бизнеса и прозрачността на преговорите като ключов приоритет за постигане на споразумение за ТТИП. Той насочи вниманието на колегите си от Съвета към необходимостта от навременно разясняване на малките и средни предприятия на новите възможности от бъдещото споразумение. Преговорите засягат три основни аспекта – достъп до суровини, защита на географските означения и намаляване на нетарифните и регулаторни ограничения при спазване на високите стандарти на ЕС.

В рамките на заседанието бяха обсъдени още предложението за регламент, осигуряващ достъп на европейските производители до пазарите за обществени поръчки на трети страни и търговските преговори с Япония и Виетнам, чието успешно приключване се очаква още през следващата година.

След заседанието министър Лукарски проведе и първата си среща със зам.-председателя на ЕК Кристалина Георгиева. “Амбицирани сме по отношение на реформите, работим изключително добре като екип и се опитваме да променим усещането в Брюксел, че в България няма реформи”, сподели министър Лукарски. “Доверието ни е в аванс, но вярвам, че ще го заслужим”, допълни той.

Свързана медия

Споделете