Loading...

Министър Лукарски покани водещ технологичен фонд да инвестира в България

Министър Лукарски покани най-големия инвестиционен фонд за нови технологии в света Mass Challenge да разшири дейността си и да стъпи на българския пазар. Възможностите за инвестиции на фонда в България бяха обсъдени на двустранна среща с технологичния консултант Рой Рахманинов в Ню Йорк. Фондът Mass Challenge осигурява подкрепа на близо 130 новостартиращи бизнеса в рамките на всяка от четирите програми на акселератора.

“В България има добри предпоставки за стартиране и развитие на иновативни технологични компании. Сравнително по-ниските разходи са определящ фактор, а успехите на български компании като Walltopia и Telerik в световен мащаб свидетелстват за потенциала на българските предприемачи”. Това заяви министър Лукарски, като очерта важната роля на проекти като София Тех Парк в създаването на благоприятна среда за иновативен бизнес у нас. Първият технологичен и иновационен парк в Българя бе представен в контекста на плановете за разширяване дейността на Mass Challenge, който към момента има установена мрежа в САЩ, Израел, Великобритания, Шотландия, Колумбия и Мексико.

Акцентът по време на срещата бе поставен и върху необходимостта от стимулиране на експортно-ориентираните и иновативни български компании. Министър Лукарски посочи, че усилията в тази сфера залягат като основен приоритет на Министерство на икономиката. В подкрепа на тази визия г-н Рахманинов, в качеството си на доброволен консултант към фонда, заяви готовността си да окаже съдействие на страната ни и на български ИКТ компании за стъпване на американския пазар. Подобно съдействие бе обсъдено и по повод разширяване на дейността на Булпрос, най-голямата българска компания за ИКТ аутсорсинг, в САЩ.

Очертаните възможности за съвместна дейност ще бъдат обсъдени в подробности в рамките на договорено посещение на технологичния консултант в България в средата на 2015 г., чиято основна тема ще бъде навлизането на американски капитали за инвестиране в новосъздадени технологични компании у нас.

Приоритетната за Министерство на икономиката тема за стимулиране на експортно-ориентирания бизнес в България бе застъпена и на друга среща, която министър Лукарски проведе с група инвестиционни банкери в Ню Йорк. Частните инвеститори обявиха намеренията си да развиват животновъдство и земеделие у нас, като продукцията ще бъде основно предназначена за американския пазар. Друга сфера, която представлява интерес за тях е превръщането на обществени сгради в енергийно независими единици.

Споделете