Loading...

Министър Лукарски посети предприятие бенефициент по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 в Стара Загора

Министър Лукарски посети предприятие бенефициент по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 в Стара Загора

„Гордея се, че има такъв пример как европейските пари допринасят за повишаване ефективността на малките и средните предприятия и насърчаване производството на продукти с висока добавена стойност“. Това заяви мнистърът на икономиката Божидар Лукарски при посещението си в старозагорско предприятие, което е реализирало успешно два проекта по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ). „Новотехпром“ ООД произвежда ламаринени профили, термопанели и алуминиеви композитни плоскости. Предприятието продава както на родния, така и на външни пазари. Докато преди време подобен вид продукти са се внасяли у нас, днес производството е почти изцяло от родни фирми. Плоскостите на старозагорската фирма се влагат в строителството на големи търговски обекти на водещи вериги супермаркети.

„Подобно високотехнологично оборудване е гаранция за успеха на всяка фирма“, заяви Стефан Шоселов, управител на „Новотехпром“ ООД. Той призова българския бизнес да се възползва от европейските средства в програмния период 2014 – 2020 г. Компанията има реализирани проекти в предходния програмен период, по които е закупила линия за производство на студено огънати профили и гама профили. Готовност има и да кандидатства в новия програмен период.

Посещението на министър Лукарски е в рамките на започнатите срещи с бизнеса на регионално ниво. „Целта ни е да получим директно от реалния бизнес информация за това какво очаква от Министерство на икономиката. Необходимо е да има пряк контакт между изпълнителната власт и предприемачите, които създават стойност в българската икономика“, посочи министър Лукарски.

Споделете