Loading...

Министър Лукарски представи програма „Инoвации и конкурентноспособност“ пред зам.-председателя на ЕК Юрки Катайнен

Министър Лукарски представи програма „Инoвации и конкурентноспособност“ пред зам.-председателя на ЕК Юрки Катайнен

Един от основните приоритети на Министерство на икономиката е насърчаването на малките и средните предприятия, повишаване на тяхната конкурентноспособност и включването им в регионалните и глобални вериги на добавена стойност. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на конференция в рамките на визатата на заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа и инвестициите Юрки Катайнен, който е в София за представяне на инвестиционния план на ЕК в София. Министър Лукарски представи мерките за насърчаване на малките и средни предприятия в България и възможностите, които предоставя Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.

Малките и средни предприятия съставляват 99.8% от всички предприятия в страната и осигуряват заетост на над 75% от всички заети, което е над 1,3 млн. души. Те създават и близо 60% от добавената стойност, генерирана от всички предприятия, посочи министър Лукарски. Ако сравним България с други 9 държави-членки от ЕС от Източна Европа, ние в момента сме с най-ниския дял на предприятия във високотехнологичното производство – 0.1% при 1% за Словения. Делът на интензивните на знания услуги е 15.6% при 32.4% за Естония. По този показател България е предпоследна, посочи министърът. Въпреки, че през последните години относителният дял на високоинтензивните на знание услуги расте, то темпът на ръст е бавен, отбеляза той.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) е основният механизъм за постигане на заложените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия, посочи министър Лукарски. Мерките по програмата са насочени към подкрепа за повишаване на конкурентноспособността и експортния потенциал и подобряване достъпа на МСП до финансиране. Бюджетът по ОПИК е в размер на 1,39 млрд. евро, от които отпуснатите от ЕК средства са 1,18 млрд. евро. Основният фокус на Програмата са малките и средни предприятия, които са гръбнакът не само на българската, но и на европейската икономика, каза министърът. Той съобщи, че е пусната първата процедура по програмата с бюджет от 150 млн. евро за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия, през септември ще стартира процедура за подкрепа на иновации, а през декември – за енергийна ефективност.

Стимулирането на предприемачеството и на малките и средни предприятия е ключов елемент в програмата на Министерство на икономиката. Това е пътят, по който може да бъде постигнато устойчиво развитие и ускорен икономически растеж. Нашето желание е да осигурим благоприятни условия, при които хората да могат да реализират потенциала си и да превръщат идеите си в работещ бизнес, каза още министър Лукарски.

България има изграден имидж в Югоизточна Европа като страна с благоприятна бизнес среда за достъп до финансиране чрез рисков капитал. Над 150 стартиращи предприятия от региона са получили финансиране за стартиране на бизнес в България чрез българските фондове за рисков капитал “Eleven” и “LauncHub”, които са създадени през програмния период 2007-2013 г., каза министър Лукарски по повод мерките за насърчаване на предприемачеството.

По-късно днес той участва в представянето на напредъка на проекта „София Тех Парк“ пред заместник-председателя на ЕК Юрки Катайнен. Проектът се финансира по ОП „Конкурентноспособност“.

Споделете