Loading...

Министър Лукарски призова търговските ни аташета да работят за осигуряване на още по-голям ръст на износа

Министър Лукарски призова търговските ни аташета да работят за осигуряване на още по-голям ръст на износа

Търговските ни представители зад граница са посланиците на българския бизнес и трябва да работят за осигуряване на повече пазари, по-голям ръст на износа на български стоки и утвърждаване на България като привлекателна инвестиционна дестинация. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на годишната среща на търговско-икономическите съветници в Службите по търговско-икономически връзки (СТИВ) на България в чужбина, в която участие взеха над 40 представители на СТИВ, както и на национално представените работодателските организаци.

Министър Лукарски посочи, че ясен показател за добрата работа на СТИВ е постигнатият ръст от 12,9% в износа ни за периода януари – април 2015 г. спрямо същия период в предходната година, както и увеличените 3,5 пъти чуждестранни инвестиции за първото тримесечие на годината. Като особено перспективни той определи пазарите извън ЕС, където постигнатият ръст е по-висок в сравнение с този на износа ни за ЕС. „Работим по линия на публично-частното партньорство за разкриване на СТИВ в по-далечни дестинации с потенциал, които иначе не бихме могли да си позволим в рамките на бюджета на МИ“, заяви министър Лукарски. Той посочи, че вече има два успешно реализирани проекта на този принцип и предстои откриването на СТИВ в Дубай и Риад.

„Основен принос в значителното увеличение на износа ни имат търговско-икономическите съветници в чужбина. Те трябва да продължават да работят за запазване и последващо развитие на добрите показатели“, каза министър Лукарски. По думите му целта на срещата е да се установи директен контакт между бизнеса и СТИВ. Освен това след срещата ще бъде направена атестация от Министерство на икономиката и от бизнеса на дейността на всеки един от търговските представители. В зависимост от оценката ще бъде изготвено предложение за закриване на някои служби и отваряне на нови представителства в перспективни дестинации. Към момента командировани в търговските служби служители на Министерство на икономиката са 57 в общо 42 страни.

По време на срещата стана ясно, че сериозни възможности за български компании има в Бразилия, където чрез изнесени производства може да се обслужва цяла Южна Америка. Бе отчетен интерес от страна на Виетнам за създаване на хъб за допълнително преработване на виетнамски стоки във Варна. В Япония вече е подписано споразумение за износ на българско птиче месо, а в момента се работи по сключването и на споразумение за износ на свинско месо. В САЩ пък има заявен интерес към внос на хранителни продукти, висша дамска мода и продукти от етерични масла – производства, в които България има конкурентни предимства. Строителният бизнес у нас може да се възползва от активното строителство в Казахстан.

По повод на очаквания ефект от кризата в Гърция върху българската икономика министър Лукарски заяви, че към момента няма отчетени загуби, които да предизвикат безпокойство. Според него по отношение на кризата в Гърция трябва се изчакат решенията на предстоящата среща на върха на ЕС в неделя.

Министър Лукарски обяви, че ще предложи нормативни промени с оглед премахване на сегашните ограничения от 4 години на мандатите на служителите в СТИВ. „Мнението и на бизнеса и на Министерство на икономиката е, че тези хора осъществяват специфична дейност, която е обвързана с изграждането на стабилни контакти на място. Това е дълъг процес, който не трябва да бъде ограничаван в 4 години и всичко да започва наново от следващия СТИВ“, заяви Лукарски. Той посочи, че ще обсъди идеята с министъра на външните работи Даниел Митов и преди да инициира промени в нормативната уредба.

Споделете