Loading...

Министър Лукарски призова за подобряване достъпа на европейските производители до пазарите на страните от СТО

Министър Лукарски призова за подобряване достъпа на европейските производители до пазарите на страните от СТО

„Необходимо е да се постигнат паралелен напредък и балансирани договорености в трите основни области на преговорите за либерализиране на търговията – селско стопанство, достъп до пазара за неселскостопански продукти и услуги в рамките на Световната търговска организация (СТО)“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на неформално заседание на Съвета по външни отношения/търговия, което се организира от латвийското председателство на ЕК в Рига днес.

Министър Лукарски подчерта, че ЕК трябва да насочи усилията си към постигането на реалистични и съизмерими резултати за всички участници в търговската система, както за развитите, така и за развиващите се страни членки на СТО.

Той очерта някои от конкретните насоки, в които трябва да бъде концентрирана работата на ЕК и на СТО. На първо място министър Лукарски посочи необходимостта от постигането на съизмерими нива на намаление на субсидиите в селското стопанство, които се предоставят от развитите и развиващите се страни в СТО. Водещо за позицията на ЕС е запазване на максимално ниво на вътрешна подкрепа в сектора, което е решаващо за поддържане на висока конкурентоспособност на селскостопанските производители в Европа. Това би подобрило и достъпа им до чужди пазари.

Министър Лукарски насочи вниманието и към необходимостта от полагане на усилия за намаляване и премахване на тарифните и нетарифните пречки пред търговията. По негови думи постигането на договорености в тази посока и тяхното ефективно прилагане би създало много възможности за малките и средни предприятия в България и Европа да се включат в регионалните и глобални вериги на добавена стойност. Предвидените в изготвеното и прието през 2014 г. от страните членки на СТО „Споразумение за улесняване на търговията“ мерки включват намаляване на административната тежест, сближаване и хармонизиране на изискванията и документацията в страните членки. Очаква се споразумението да влезе в сила до декември 2015 г.

В позицията на България по хода на преговорите за либерализация на търговията в рамките на СТО министър Лукарски заяви подкрепа за усилията на ЕС за постигане на иновативен подход, който да осигури конкретни резултати. Амбициите за това бяха подкрепени и от други страни членки. Комисарят по търговия Сесилия Малстрьом приветства активното участие на министрите в Съвета и заяви готовността на ЕК да засили процеса за постигане на договорености.

В рамките на заседанието беше обсъдена още необходимостта от идентифициране на възможностите, предоставяни от развитието на дигиталната икономика, които имат потенциала да позиционират ЕС като лидер в определени ниши на световните пазари.

Споделете