Loading...

Министър Лукарски проверява дейността на „ВМЗ-Сопот“

Министърът на икономиката Божидар Лукарски е инициирал проверка и очаква доклад за дейността на „ВМЗ-Сопот“ АД от новото ръководство на предприятието. В проверката са включени и всички въпроси, поставени в разпространено днес писмо на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ при „ВМЗ-Сопот“ относно възстановяването на дейността на площадката в Иганово след инцидентите. Що се отнася до цитираната в писмото на синдиката „програма на бившия изпълнителен директор Иван Стоенчев за заработване в пълен капацитет на площадката в Иганово“, такава никога не е била докладвана на Министерство на икономиката.

В доклада на ръководството на „ВМЗ-Сопот“ следва да бъде включена и информация за новата организационно-управленска структура на предприятието. Министерство на икономиката предприема всички необходими действия за възстановяване на нормалната работа в предприятието и изпълнението на сключените договори. Понастоящем трудовите възнаграждения на работещите в предприятието се изплащат редовно. В момента във „ВМЗ-Сопот“ се извършват ревизии на складовите наличности и документацията на предприятието. Поради големия обем и сложност на подлежащите на проверка обекти и документи е поискана и допълнителна външна експертиза.

Споделете