Loading...

Министър Лукарски съдейства за изплащане на задълженията на Община Сопот и спиране на публичната продажба на жилища

На проведената днес работна среща на министъра на икономиката Божидар Лукарски във “ВМЗ” АД гр. Сопот се стигна до финализиране на преговорите по подписване на споразумение за погасяване на главницата по задълженията на “ВМЗ” към Община Сопот в размер на 2,684 млн. лв. в рамките на 6 месеца.

Министър Лукарски заяви, че още утре ще бъдат изплатени 325 хил. лв. по сметката на частния съдебен изпълнител, с което ще бъдат освободени от публична продан общинските жилища.

“С изпълнението на споразумението се надяваме, че ще бъдат предотвратени публичните продажби на имоти, собственост на Община Сопот, което представлява сериозен риск за общината и за част от наемателите на общински жилища в момента”, допълни той.

Средствата са осигурени чрез сложна многостранна сделка с контрагенти на “ВМЗ”. Министерството на икономиката и “ВМЗ” разчитат на ползотворно сътрудничество и занапред с Община Сопот, като очакват също и кредиторите на общината да проявят разбиране и да съдействат за реализирането на постигнатите договорености. Изплащането на задълженията на завода към общината ще се реализират чрез банкови преводи по сметка на частния съдебен изпълнител.

На срещата министър Лукарски обсъди с ръконодството на ВМЗ “Сопот” състоянието на дружеството и начертаха следните приоритети и цели за предстоящата 2015 г.:

  • Пълно обезпечаване работата на завода с поръчки през годината, за което съдействие ще окажат както структурите на Министерството на икономиката, включително службите за търговско икономически връзки, така и държавната компания “Кинтекс” .
  • Позициониране на “ВМЗ” като важен фактор при износа на специална продукция и запазване ролята му на голям работодател в регионален и национален мащаб.
  • Полагане на съвместни усилия за намаляване на задлъжнялостта на “ВМЗ” и повишаване на нивата на създавана добавена стойност, включително и чрез обновяване на производствената гама.

В рамките на посещението министър Лукарски постави изисквания ръководството на “ВМЗ” да реализира всички необходими мерки по отношение на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в компанията, както и предприемането на превантивни мерки за избягването на производствени инциденти.

Споделете