Loading...

Министър Лукарски се срещна с представители на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ)

Министър Лукарски се срещна с представители на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ)

Министърът на икономиката Божидар Лукарски се срещна днес с представители на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ). На срещата бяха обсъдени приоритетите за развитието на българската индустрия.

Пламен Димитров, президент на КНСБ, постави проблемите, на които трябва да се търсят решения за по-ефективно и прозрачно икономическо развитие на страната и по-конкретно в индустриалната политика. Той настоя Министерството на икономиката да подкрепи разработената от КНСБ и научни кръгове Целева индустриална стратегия, която предлага конкретни мерки, за да се развие и да възроди индустрията на България в тези части и сегменти, в които има конкретни предимства. Той посочи необходимостта от действия за подкрепа в конкретни сектори – добивната промишленост, (цветната металургия, кабелното производство), химията, машиностроенето и др.

Министър Лукарски каза, че министерството ще разгледа и обсъди стратегията. Той увери, че екипът му ще поддържа постоянен диалог с всички синдикални и работодателски организации и ще направи всичко възможно за бързо решаване на проблемите на българските производители и индустриалци.

По време на срещата министър Лукарски и г-н Димитров постигнаха съгласие, че ще работят заедно, за да може българският бизнес да се възползва максимално от възможностите на новия план за стратегически инвестиции на Европейския съюз, известен още като плана „Юнкер“.

В края на срещата г-н Димитров изрази задоволство от новината, че министър Лукарски ще възобнови дейността на Съвета за икономически растеж (СИР), където ще се обсъждат и решават неотложни въпроси на бизнеса и индустрията.

Споделете