Loading...

Министър Лукарски се срещна с представители на синдикатите в „Автоелектроника“

Министър Лукарски се срещна с представители на синдикатите в „Автоелектроника“

Министърът на икономиката Божидар Лукарски и зам.-министър Даниела Везиева се срещнаха днес с представители на синдикалните структури на КНСБ и КТ Подкрепа към БРСП „Автоелектроника“. На срещата министър Лукарски увери синдикалистите, че Министерство на икономиката работи за това, предприятието да продължи да се развива, както и че има възможности за осигуряване на нови пазари за произвежданата от „Автоелектроника“ продукция. Министърът на икономиката съобщи, че ще бъдат предприети действия за подобряване управлението на дружеството, а въпросът за неговото бъдеще ще бъде дискутиран на предстоящата българо-руска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. В тази връзка ще бъде извършен и одит на предприятието.

Българо-руското съвместно предприятие /БРСП/ „Автоелектроника” е разположено в индустриалната зона на гр. Пловдив. Изграждането и дейността му се основава на Спогодба между Правителството на НРБ и Правителството на СССР за създаване на българо-съветско съвместно предприятие за производство на автомобилни електронни системи и техните компоненти от 30 януари 1986 г. Съгласно Спогодбата предприятието осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателството. Българската и руската страна участват с равни дялове.

Споделете