Loading...

Министър Лукарски се срещна с ръководство на Българска Търговско-промишлена палата

Министър Лукарски се срещна с ръководство на Българска Търговско-промишлена палата

Министърът на икономиката Божидар Лукарски се срещна днес с ръководството на Бълагрска Търговско – промишлена палата. На срещата присъстваха Цветан Симеонов, председател на БТПП, Лъчезар Искров и Евгени Евгениев, членове на Управителния съвет.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи проблемите, на които трябва да се търсят решения по посока по-ефективно и прозрачно икономическо развитие на страната. Част от въпросите, които бяха поставени за разглеждане пред министъра , засягат административната реформа, ускоряване на електронното правителство, разширяване на международните контакти, насърчаване на износа, прозрачност при организиране на обществени поръчки и огронаичаване на монополитните, както мерки, които трябва да вземе правителството за намаляване на админстравитвната тежест пред бизнеса. Цветан Симеонов подчерта, че една от целите на организацията е, България да излезе по-напред в класациите за правене на бизнес.
Министър Лукарски съобщи, че предстои възобновяването на дейсността на Съвета за икономически растеж (СИР), където ще се обсъждат и решават неотложни въпроси с работодателите. В съвета ще влизат представители на министерството, на работодателските организации и на парламентарната икономическа комисия. Министър Лукарски покани членовете на БТПП да се включат в регулярните срещи на Съвета за икономически растеж.

Споделете