Loading...

Министър Лукарски: Северозападна България ще бъде приоритет в икономическата ни политика

Министър Лукарски: Северозападна България ще бъде приоритет в икономическата ни политика

Мерки за преодоляване на икономическата изостаналост на Северозападна България представи министърът на икономиката Божидар Лукарски в град Монтана днес. Той се срещна с представители на бизнеса в Северозападен регион. Срещата бе организирана от депутата от РБ доц. Борислав Великов, който призова участниците в районите Видин, Монтана и Враца да бъдат зона за специално внимание от изпълнителната и законодателната власт. Участие в срещата взеха депутата от ГЕРБ Десислава Атанасова, кметът Златко Живков, областният управител Ивайло Петров, както и народни представители от региона от всички политически сили.

Министър Лукарски заяви, че многократно е обсъждано състоянието на Северозападна България с народните представители, кметовете и областните управители от района. “Ние в Реформаторския блок и колегите от ГЕРБ, когато разработвахме приоритетите в програмата за управление заложихме приоритети за Северозападния регион”, посочи министър Лукарски.

Той представи икономическите приоритети на правителството с фокус върху насърчаване на икономическия растеж в Северозападен регион и преодоляване на регионалните диспропорции. “Те ще бъдат оформени в конкретна стратегия за целенасочена подкрепа на СЗР, която ще бъде представена на Народното събрание. Първата ни задача е да се изготви анализ и оценка на възможностите на региона”, посочи министър Лукарски. Той предложи след това да се направи експертна комисия с хора от местната власт, бизнеса и народните представители от региона, която да изработи конкретни законодателни промени. В резултат на анализа ще се определят стратегическите цели и приоритети за региона, като изпълнението им ще се отчита в годишни доклади.

Министър Лукарски заяви, че специално внимание на региона ще бъде отделено от екипа на Българската агенция за инвестиции. “Обсъжда се идеята всеки инвеститор да има проектен мениджър от БАИ, който да го подпомага в работата с държавните институции и местните власти до реализирането на проекта”, съобщи министърът на икономиката.

Важен инструмент за икономическото развитие на региона според Лукарски е и Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”. “В споразумението за партньорство с ЕС се предвижда прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на Северозападния регион”, каза министърът. Програмата предвижда стимулиране на иновационната активност – насърчаване производства, които развиват иновативна технология или производство, както и подкрепа за енергийни и ресурсно ефективни мерки за предприятия и производствени мощности. “Това може да бъде особено полезно за предприятията в региона, които имат по-енергоемко производство”, подчерта министърът. Той обясни, че цените на промешления ток и газа у нас са едни от най-високите в Европа и затова е важно тези разходи да се намалят. “По оперативната програма проектите за Северозападния регион има възможност да получават допълнителен брой точки. Може да се разработи и отделна схема за проекти от региона, като за тях се задели например 10% от бюджета на дадена мярка”, каза министър Лукарски. Той обеща, когато бъде одобрена програмата, че ще дойде да я представи в конкретика първо в Северозападна България.

Третият приоритет на министерството по отношение на Северозападна България е привличането на инвестиции. “На първо място възможности за това предоставя Национална компания “Индустриални зони” (НКИЗ) и по-специално Свободна зона Видин. Предстои обсъждане за идентифициране на нови свободни терени за индустриални зони”, посочи министър Лукарски. Той даде пример с община Пловдив, където с кметовете е създадена частна индустриална зона, която в момента привлича много инвеститори, благодарение на това, че данъците и себестойността на труда е по-ниска.

Зам.-министър Любен Петров заяви, че НКИЗ може да бъде бяла лястовица в района, която да доведе сериозен бизнес. Той съобщи, че търговски представители ще работят за популяризиране на региона. „В момента на нашите търговски представители е възложено да ни дадат пълна информация за конкурентни на региона зони. Ако искаме тук да имаме конкурентна среда, трябва да дадем равни или по-добри условия от Румъния, Сърбия, Македония”, каза зам-министър Петров. Той съобщи, че ще има законодателни инициативи, така че да може да се дават конкурентни условия спрямо другите държави. “Икономиката няма партийна окраска, затова трябва да работим заедно”, категоричен бе зам-министър Петров. Той соъбщи, че ще се възстанови работата на Съвета за икономическо развитие, който ще се казва Национален икономически съвет и в него ще влязат и представители на комисиите в Народното събрание и бизнеса , за да може да се намират конкретни и спешни решения.

Кметът на Монтана Златко Живков заяви, че за първи път вижда толкова депутати, министри, зам.министри, които се ангажират с конкретна подкрепа за региона. „Искаме конкретни неща и целенасъчено въздействие”, заяви той.

Атанас Ненов, изпълнителен директон на НКИЗ, направи кратка мултимедийна презентация на „Индустриална зона Видин“ и представяне на възможностите, които предоставя зоната за привличане на инвестиции в региона. Площта на зоната е 308 декара, в близост до границите със Сърбия, Румъния, Дунав Мост 2, има изградена инфраструктура, електрификация, водоснабдяване, бензиностанции. Освен, че отдава под наем площи, зоната предлага товаро-разтоварни дейности, транспорт, подпомага инвеститорите при оформяне на документи. Досега има17 сключени договора.

В отговор на въпрос на бизнеса за проблема с липсата на кредитен ресурс, министър Лукарски заяви, че съфинансирането е стар проблем не само за Северозапада. Банките в България не искат да поемат и минимален риск. Затова направихме среща с представителите на всички водещи Европейски банки, които са на роуд шоу в България. Там изяснихме, че основния проблем е, че банките не искат да отпускат рискови кредити, каза министърът. Той посочи, че е имал среща с американската Ситибанк, която е поела ангажимент да работят върху финансирането на малки и средни предприятия, бенефициенти по ОПИК. „По нашата програма имаме нисколихвен и бърз инструмент – Джереми. Има пари във фонда, които ще бъдат давани лесно, поне ще са бързи, надявам се да бъдат и нисколихвени”, каза министърът. Той обаче предупреди, че Европа отпуска все по-малко пари по безвъзмездни грантови схеми. Идеята на ЕС е чрез фондове като Джереми и плана Юнкер да се събудят парите в банките. Времето на безвъзмездните грантове отмира. „Оперативните програми са последните викове в тази посока”, каза министър Лукарски. Според него банките вече осъзнават, че просто отпускането на обезспечени кредити без да има риск и от тяхна страна не е добро за цялата банкова система.

Споделете