Loading...

Министър Лукарски ще представи насоките за кандидатстване по първата процедура по ОП „Иновации и Конкурентоспособност” 2014 – 2020

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще представи насоките за кандидатстване по първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от новия програмен период по ОП „Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020 г., която е насочена към подобряване на производствения капацитет в МСП. На събитието ще присъстват и представители на Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката.

Пресконференцията ще се състои в понеделник, 6 април 2015 г., от 11.30 ч. в Министерство на икономиката, ул. ”Славянска” №8.

Споделете