Loading...

Министър Лукарски ще представи резултатите от извършваните проверки по бензиностанциите в страната

Министър Лукарски и екипът му ще представят резултатите от проверките на качеството на горивата и изправността на средствата за измерване, които се извършват от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и Български институт по метрология /БИМ/ в цялата страна. Министър Лукарски ще представи и предложения за промени в нормативната уредба, които следва да подобрят механизмите за контрол и надзор на пазара за горива.

Пресконференцията ще се проведе на 28 август 2015 г. (петък) от 11.30 ч. в сградата на Министерство на икономиката, ул. Славянска 8.

Споделете