Loading...

Министър Лукарски ще представи възможностите за насърчаване на малките и средни предприятия на форум със зам.-председателя на ЕК Юрки Катайнен

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще представи мерките за насърчаване на малките и средни предприятия (МСП) в България и възможностите, които предоставя Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020 като основен механизъм за изпълнение на очертаните цели на конференция, организирана съвместно от Представителството на ЕК в България и Министерство на икономиката.

Събитието ще бъде открито от заместник – председателя на Европейската комисия (ЕК) Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, който ще представи и инвестиционния план на ЕК. Участие в него ще вземат и заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева и заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.

Събитието ще се проведе на 16 април 2015 г. (четвъртък) от 9.00 ч. в конферентната зала на Представителство на Европейската комисия в България на ул. „Раковски“ 124.

Колеги, заповядайте!

Споделете