Loading...

Министър Лукарски ще участва в официално откриване на „Бизнес инкубатор – Кърджали“

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще бъде официален гост на церемонията по откриване на „Бизнес инкубатор – Кърджали“, която ще се проведе на 31 март 2015 г. от 13.00 ч. във фронт офиса на инкубатора на адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ №47.

Инициативата е част от проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Кърджали – ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средата в област Кърджали“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.

Колеги, заповядайте!

Споделете