Loading...

Министър Лукарски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външните работи и търговия

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външните работи и търговия, което ще се проведе днес, 21 ноември 2014 г. в Брюксел.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени въпроси свързани със защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на ЕО, достъпа на стоки и услуги от трети страни до вътрешния пазар на обществени поръчки на ЕС, процедурите в подкрепа на преговорите за достъпа на стоки и услуги от ЕС до пазарите на обществени поръчки на трети страни, актуалното състояние на кръга преговори от Доха в рамките на Световна търговска организация (СТО) и др.

Споделете