Loading...

Министър Лукарски ще връчи сертификат за инвестиция клас “А”

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще връчи сертификат за инвестиция клас “А” на „Е.Миролио” ЕАД, гр. Сливен за инвестиционен проект „Разширение и модернизация на площадка „Лана”. Церемонията ще се състои на 8.12.2014 г. (понеделник) от 11:00 ч. в сградата на Министерството на икономиката на ул.”Славянска” №8.

Колеги, заповядайте!

Споделете