Loading...

Министър Лукарски ще връчи сертификати за спечелена безвъзмедна финансова помощ на одобрените кандидати по проект “Техностарт”

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще връчи сертификати за спечелена безвъзмездна финансова помощ на 19 одобрени кандидати, класирани от националния конкурс по проект “Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”.

Конкурсът бе организиран и администриран от Министерството на икономиката, в изпълнение на приоритетни области №1 “Предприемачество” и №9 “Умения и иновации” от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г. Финансирането по проекта се реализира със средства от националния бюджет на Република България за 2014 г.

Церемонията ще се състои на 15.01.2015 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в сградата на Министерството на икономиката на ул.”Славянска” №8, фоайето на ет.3.

Колеги, заповядайте!

Споделете