Loading...

Министър Лукарски: Сред водещите ни приоритети е да се върне доверието на инвеститорите

Министър Лукарски: Сред водещите ни приоритети е да се върне доверието на инвеститорите

“Сред водещите приоритети на Министерството на икономиката е да се върне доверието на инвеститорите и България да стане атрактивна инвестиционна дестинация и перспективен пазар.” Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски при откриването на Българския икономически форум. Той подчерта, че нашата страна продължава да прилага благоприятна данъчна политика, като поддържа 10% корпоративен данък, 0% – за реинвестирана печалба в общини с безработица с над 25% по-висока от средната за страната, 10% данък върху личните доходи, 5% данък върху дивидентите; компютрите, софтуерът, новите машини и съоръжения имат 50% годишна амортизация.

Министър Лукарски акцентира и върху Стратегията за привличане на инвестиции в България, като очерта осем приоритетни сектора – електроника и електротехника, информационни технологии, аутсорсинг, химическа и фармацевтична промишленост, машиностроене, транспорт и логистика, хранителна промишленост и земеделие, туризъм и здравеопазване. “Всички те са важни за подобряване на бизнес средата в България”, каза още той.

Министерството на икономиката подкрепя и създаването на инвестиционен фонд за високотехнологични производства чрез публично-частно партньорство и постепенно изтегляне на участието на държавата след успешното им развитие.

“В съответствие с основните цели на Стратегията “Европа 2020″ други важни акценти в нашата работа са облекчаване на условията и ускоряване на процедурата за стартиране на малък и среден бизнес, ограничаване на риска при фалит на малки и средни предприятия и на последствията за предприемачите”, каза още министър Лукарски на откриването. Той допълни, че за това ще спомогне политиката за намаляване на разрешителните, съгласувателните и лицензионните режими и преминаването към уведомителен режим където е възможно.

Министърът подчерта, че насърчаването на износа чрез подкрепа за експортно ориентираните предприятия и интензифициране на търговско-икономическите контакти също ще допринесат за по-бърз растеж на икономиката ни.

Споделете